português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření sňatku v Portugalsku

Obecné informace pro občany ČR k uzavření sňatku před portugalskými orgány.

Čeští občané mohou uzavřít manželství před portugalskými orgány.

Příslušným orgánem je portugalská matrika - Conservatória do Registo Civil, která také poskytne aktuální informace o veškerých náležitostech. Následující informace proto považujte pouze za orientační.

V případě, že jste zvolili sňatek církevní, je nutno se na postupu domluvit s oddávajícím knězem. V případě církevního sňatku v Portugalsku není již potřeba realizovat sňatek civilní, nicméně snoubenci se mají před církevním sňatkem dostavit na konkrétní matriku - Conservatória do Registo Civil, která vydá příslušné oprávnění ke sňatku.

Obvykle je třeba k uzavření sňatku na některé z portugalských matrik nutno předložit

- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s vícejazyčným formulářem pro použití v Portugalsku nebo s úředně ověřeným překladem do portugalštiny,

- rodný list (duplikát) opatřený vícejazyčným formulářem pro použití v Portugalsku nebo s úředně ověřeným překladem do portugalštiny, vydaný v posledních 6 měsících před plánovaným sňatkem (lze požádat prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Lisabonu, viz příslušný článek).

- platný doklad totožnosti.

Je třeba také počítat se zajištěním tlumočníka, pakliže některý ze snoubenců neumí portugalsky.

Informace o uzavření sňatku v Portugalsku naleznete na stránkách Instituto dos Registos e do Notariado: www.irn.mj.pt nebo na www.portaldocidadao.pt

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které je potřebné pro uzavření sňatku v Portugalsku,  může český občan požádat rovněž prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Lisabonu. Zastupitelský úřad postupuje žádost příslušnému matričnímu úřadu v ČR.

Náležitosti k žádosti:

Poplatek za podání žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500 Kč. Poplatek se hradí při podání žádosti, platební kartou (přednostně), evt. v hotovosti v EUR dle aktuálního konzulárního kurzu.