português  česky 

rozšířené vyhledávání

Vzájemné vztahy

VZÁJEMNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY A PORTUGALSKA

POLITICKÉ VZTAHY

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Portugalskem lze dlouhodobě charakterizovat jako bezproblémové. Obě země pojí historická zkušenost s nedemokratickým politickým systémem v  minulosti i obdobně silný vztah k transatlantické vazbě. Mají blízké pohledy na charakter EU (princip solidarity/soudržnost, otevřenost). Obdobná velikost a počet obyvatel se odrážejí ve stejném počtu mandátů v EP (21 křesel). V portugalském podvědomí figuruje ČR jako stát s velkým bohatstvím kultury, historie, tradic, umění, dovedností a průmyslu.

Bilaterální kontakty na politické úrovni jsou vzhledem ke značné geografické odlehlosti logicky méně časté, než je tomu např. v případě kontaktů ČR se sousedními zeměmi. Kontinuálně však probíhají konzultace v mnoha různorodých záležitostech na úrovni velvyslanectví, stejně jako na okraj pravidelných jednání v rámci EU.


Přehled nejvýznamnějších bilaterálních kontaktů v letech 2001 - 2020:

návštěvy portugalských představitelů  v České republice

srpen 2017                  navštívil ČR ministr zahraničních věcí Augusto Santos Silva

březen 2016                navštívila ČR státní tajemnice MZV pro evropské záležitosti M. Marques

červenec 2015            navštívil ČR státní tajemník MZV pro evropské záležitosti Bruno Maçães

duben 2015                navštívila ČR delegace portugalského Ústavního soudu

červen 2013                navštívil ČR státní tajemník pro evropské záležitosti Moraes Leitão

duben 2010                navštívil ČR prezident Aníbal Cavaco Silva

prosinec 2008           navštívila ČR státní tajemnice pro evropské záležitosti Teresa Ribeiro

březen 2006               navštívil ČR ministr zahraničí Diogo Freitas do Amaral

březen 2003               navštívil ČR premiér José Manuel Durão Barroso

červenec 2001            navštívil ČR prezident Jorge Sampaio

 

návštěvy českých představitelů  v Portugalské republice

listopad 2020             pracovní návštěva ministra zahraničních věcí T. Petříčka

listopad 2018             návštěva delegace Petičního výboru PS PČR vedená předsedkyní H. Válkovou

červen 2017                navštívil Portugalsko předseda zahraničního výboru PSP ČR K. Schwarzenberg

prosinec 2016            navštívil Portugalsko prezident Miloš Zeman

září 2016                     navštívila Portugalsko Stálá komise PSP ČR pro krajany vedená T. Grulichem

březen 2016                návštěva delegace Ústavního soudu vedená předsedou P. Rychetským

listopad 2014              návštěva delegace Kontrolního výboru PS PČR vedená předsedou V. Koníčkem

říjen 2012                    pracovní návštěva ministra zahraničních věcí K.Schwarzenberga

listopad 2010              prezident V. Klaus, předseda vlády P. Nečas, místopředseda vlády K.

                                       Schwarzenberg a ministr obrany A. Vondra se v Lisabonu zúčastnili Summitu NATO

březen 2010                návštěva Výboru pro vědu, výzkum, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR

červen 2009                navštívil Portugalsko ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle

květen 2009               návštěva delegace Ústavněprávního výboru Senátu vedená místopředsedou

                                       Senátu PČR J. Šnebergerem

únor 2009                   navštívil Portugalsko ministr pro evropské záležitosti Alexander Vondra 

listopad 2008             delegace Stálé komise pro práci Kanceláře PS Parlamentu ČR

květen 2008                navštívil Portugalsko Výbor pro územní rozvoj, VS a ŽP Senátu

březen 2008                navštívila Portugalsko Stálá komise pro rozvoj venkova Senátu PČR

březen 2004                navštívil Portugalsko prezident Václav Klaus

leden 2004                  navštívil Portugalsko premiér Vladimír Špidla

únor 2003                   navštívil Portugalsko ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda

únor 2002                   navštívil Portugalsko předseda vlády Miloš Zeman

 

OBCHODNÍ A EKONOMICKÉ VZTAHY

Vzájemné obchodní styky s Portugalskem se v posledních letech rozvíjely přiměřeně k velikosti trhů obou zemí a geografické vzdálenosti; turistika se ovšem rozvíjí dynamicky, a to i díky existenci přímých leteckých spojení mezi Prahou a Lisabonem a Prahou a Portem.

Pracovní trh pro nové členské země Portugalsko uvolnilo v květnu 2006. První roky po uvolnění nicméně ukázaly zanedbatelný zájem českých pracovníků o vstup na portugalský trh.

Dohody podporující vzájemné ekonomické a obchodní vztahy:

  • Dohoda o ochraně a podpoře investic (Praha, 13.11.1993)
  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění (Lisabon, 5.1.1994)
  • Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci (Lisabon, 8.7.1994).

Existuje také kooperace na úrovni mezi-komorové (Memorandum o porozumění mezi Hospodářskou komorou ČR a Portugalskou průmyslovou asociací AIP a Dohoda o spolupráci s Portugalskou podnikatelskou asociací AEP),regionální (Závazný dokument o spolupráci mezi Magistrátem města Brna a Magistrátem města Portu) a firemní (Komora česko-portugalské spolupráce).

 Obchodní výměna 2018-2020 (mil. EUR)

 

2018

2019

2020

Export z ČR do PT

590,9

655,1

567,6

Import ČR z PT 

429,8

463,2

426,9

Saldo ČR

161,1

192,0

140,7

Zdroj: ČSÚ

  • Komoditní struktura vývozu: osobní vozidla a jejich části a příslušenství, radionavigační přístroje, zařízení na automatické zpracování dat, televizní přijímače, pneumatiky, bezešvé ocelové trubky, elektrické kondenzátory
  • Komoditní struktura dovozu: tabák, přístroje pro záznam a přehrávání zvuku, pneumatiky, speciální příze, elektrické kondenzátory, rozhlasové přijímače, části motorových vozidel, buničina, léčiva a formy na výrobky z kaučuku a plastů

V rámci obchodní výměny ČR se zeměmi EU zaujímá Portugalsko v případě exportu i importu 18. místo, celosvětově zaujímá 29., resp. 35. pozici.


KULTURNÍ VZTAHY A SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Kulturní spolupráce


Česko-portugalské vztahy v oblasti školství

Česko-portugalskou spolupráci v oblasti kulturních a školských styků upravuje kulturní dohoda podepsaná r. 1976. V roce 2015 byla podepsána nová kulturní dohod, která doposud nevstoupila v platnost.

Základem školské spolupráce je výměna studentů a učitelů vysokých škol. Studijní stipendia jsou nabízena oběma zeměmi na základě reciprocity a zahrnují především kurzy českého a portugalského jazyka a literatury a výzkumné pobyty pro učitele vysokých škol. Portugalská stipendia jsou poskytována jednak MZV Portugalska prostřednictvím Ústavu Camoes a dále Ministerstvem pro vědu a vysoké školství. Významnou formu spolupráce představují dohody o přímé spolupráci mezi vysokými školami a také spolupráce v rámci programu ERASMUS. V současné době existuje 6 platných dohod o přímé spolupráci mezi českými a portugalskými univerzitami.


Krajanská oblast

V Portugalsku trvale žije cca 500 českých krajanů. V roce 2003 byl v Portugalsku založen Klub Čechů a Slováků, který se pravidelně schází, pořádá a účastní se kulturních akcí. Od roku 2012 je oficiálně registrován před portugalskými orgány jako neziskové občanské sdružení.  V první polovině roku 2017 byla v Portu založena Asociace přátelství mezi Portugalskem a Českou republikou.

Otevření nového honorárního konzulátu České republiky na Madeiře

thumb

Dne 9. října 2020 byl slavnostně inaugurován Honorární konzulát České republiky ve Funchalu s působností pro autonomní oblast Madeiry. více ►

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí k trvající ruské agresi proti Ukrajině

thumb

Před dvěma lety Vladimir Putin rozpoutal rozsáhlou neokoloniální válku proti Ukrajině, ruská agrese ale trvá již 10 let – od roku 2014, kdy jeho armáda obsadila Krym a vyvolala ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny. Cílem Ruska je… více ►