português  česky 

rozšířené vyhledávání

Překlady a ověření překladu

Konzulární úsek provádí úřední ověření předložených překladů z portugalštiny do češtiny.

O vyhotovení překladu z portugalského do českého jazyka lze požádat pouze u dokumentů, které tvoří součást jiných žádostí podávaných na konzulárním úseku ZÚ Lisabon (zejména portugalských matričních dokumentů za účelem podání žádosti o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně.).

Žádosti o jiné překlady a o úřední ověření překladů z češtiny do portugalštiny konzulární úsek nepřijímá. V těchto případech se lze obrátit na soukromé překladatele.

Velvyslanectví ČR v Lisabonu eviduje následující tlumočnice/překladatelky z/do češtiny do/z portugalštiny.

Mgr. Anna ALMEIDOVÁ
e-mail - anna.almeidova@gmail.com
mob: +351-914820973
tel/fax: +351-218129832
překlady a tlumočení
LISABON

Mgr. Štěpánka Sequeira Lichtblau
e-mail - translation@galopa-lingua.com
mob:  (+ 420) 608 932 106 / (+351) 962 039 216
LISABON

Eva Jakešová
e-mail - eva.jakesova@gmail.com
mob: (+420) 704 720 520

PhDr. Lada WEISSOVÁ (trvalé bydliště v ČR)
e-mail: preklady@portugalsky.cz
mob: + 420 - 606 454 482
tel: + 420 - 222 365 84
fax: + 420 - 272 049 027
skype: lada.weissova
překlady a tlumočení

PhDr. Jindra MUCHOVÁ
e-mail: jindra.muchova@gmail.com
mob: +351-918234608
překlady a tlumočení
ODEMIRA

Mgr. Jana RAMALHO
e-mail: jana.ramalho@post.cz
mob.: +351-966413820
překlady a tlumočení

Mgr. Štěpánka HULÁKOVÁ
e-mail: stepankahulakova@gmail.com
mob.: +420 777 116 157
překlady a tlumočení