português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o duplikát matričního dokladu vydaného v ČR

Duplikát rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu

Duplikát matričního dokumentu, tj. rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu se vydává, je-li daná matriční událost již zapsána v české matrice. Zastupitelský úřad postupuje žádost příslušnému matričnímu úřadu v ČR.

Náležitosti k žádosti:

K žádosti je dále třeba osvědčit právní nárok žadatele na vydání matričního dokladu, tj. že žadatel je

  • a) fyzickou osobou, jíž se matriční zápis týká;
  • b) osobou blízkou - manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec;
  • c) zplnomocněným zástupcem osoby uvedené v bodech a) nebo b).


Poplatek ve výši 300 Kč se hradí při podání žádosti bezhotovostně platební kartou (upřednostňujeme), evt. v hotovosti v EUR dle aktuálního konzulárního kurzu.

Duplikát matričního dokladu lze opatřit vícejazyčným standardním formulářem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 za účelem použití veřejné listiny v Portugalsku či v jiném státu EU v portugalském či jiném úředním jazyku EU.  Poplatek za vystavení tohoto formuláře činí 100 Kč.