česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.rawpixel.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Export chemikálií do Malajsie má budoucnost

Když se řekne Malajsie, většinu z nás pravděpodobně nenapadne významné odbytiště chemikálií. Přesto se jedná o velmi zajímavou a do budoucna perspektivní oblast uplatnění široké palety výrobků organické i anorganické chemie, sloučenin, prvků i finálních výrobků. Zatímco export takovýchto položek je již roky pevně zakotven do naší obchodní bilance, ekonomické předpoklady pro rozvoj chemického průmyslu v Malajsii stejně tak jako její poměrně vysoká závislost na dovozech představuje oblast na kterou se zaměřit. A pravděpodobně tomu nebude jinak ani do budoucna, jelikož dovoz chemikálií do Malajsie v posledních letech roste. V roce 2015 Malajsie dovezla chemikálie v hodnotě 18,4 miliardy USD, zatímco v roce 2020 to bylo již 29,4 miliardy USD. Jedná se tak o zajímavou příležitost v tradičním odvětví českého průmyslu.
 

České výrobky úspěšné v Malajsii

 

Ještě v roce 2020 a 2021 představovaly prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku, používané především pro zpracování kovů, jednu z největších položek našeho exportu (8 – 15 % z celkového exportu ČR do Malajsie). Jednalo se zejména o prvky, které jsou nutné při procesech výroby elektronických obvodů, tranzistorů a další elektroniky. To představuje v Malajsii významné odvětví, pro které není schopna si zajistit suroviny z vlastních zdrojů. Mluvíme tak především o křemíku, zásadní surovině při průmyslové výrobě čipů, ale také třeba síře.

Další významnými exportními položkami jsou hnojiva, která do Malajsie dovážíme jak na bázi dusíku, tak na bázi draslíku (zejména soli na bázi dusičnanu vápenného a amonného). Další úspěšné položky představují industriální a syntetická pojidla, a to jak ve formě lepidel, anebo jako polotovary do dalších výrobků.  

 

křemík - integrovaný obvod

křemík - integrovaný obvod

 

Výhled

 

Velice zajímavé informace pak přináší výhled harvardského atlasu ekonomické komplexity, který rovněž řadí výrobky chemického průmyslu mezi nejperspektivnější položky do budoucna. Příležitosti pro uplatnění na malajsijském trhu tak představují produkty organické i anorganické chemie, plastikové a kaučukové materiály, sloučeniny drahých kovů, chemikálie pro úpravu drahých kovů či produkty na bázi epoxidu. Tento výhled tedy do značné míry koreluje i s exportem z České republiky, kde tyto výrobky představují již existující, a zaběhlé exportní položky.

Mezi další z takovýchto výrobků, kde existuje vysoká poptávka, patří produkty, jako je lepidlo či složky používané ve farmaceutickém průmyslu (např. aktivní farmaceutické látky, pomocné látky i laboratorní chemikálie). Pro doplnění uvádíme, že mezi nejdováženější artikly do Malajsie patří i chemické prvky, jako zlato či měď.

Existuje také odborný výhled růstu sektoru ročně o 5 – 7 %, který vychází z předpokladů růstu malajsijského chemického průmyslu, založeném na výhodné geografické poloze, rozvinuté infrastruktuře, všudepřítomných surovinách jako ropa a plyn, důležitých pro rozvoj tohoto odvětví a v neposlední řadě i díky státní podpoře, která chemický průmysl rozvíjí prostřednictvím různých forem státní incentiv, včetně investičních pobídek.

 

Uplatnění

 

Kromě již zmíněného elektronického a elektrotechnického průmyslu, který vévodí poptávce po chemikáliích, je nutné zmínit také dynamicky se rozvíjející stavební průmysl. Chemický průmysl je samozřejmě dalším z výčtu sektorů, kde lze uplatnit chemikálie, a to při další výrobě a zpracování. V neposlední řadě se pak jedná o automobilový průmysl, který je významným konzumentem při svých, na vstupy náročných procesech.

 

Malajsie, jako druhý největší producent palmového oleje na světě a šestý největší producent  kaučuku, poptává významné množství hnojiv, kterou nedokáže uspokojit z vlastních zdrojů.

Největšími dovozci chemikálií pak zůstávají Čína, reexportně zaměřený Singapur, Japonsko, Thajsko a Saúdská Arábie.

 

Milan Dostál, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur