Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o projektech realizovaných v roce 2006

 

Aktivity uskutečněné v rámci Programu transformační politiky v roce 2006, stručný přehled realizovaných projektů podle zemí

Přehled realizovaných projektů 2006 (xls)

Transformační spolupráce

Transformační spolupráce doplňuje od r. 2005 systém zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Je samostatně definovanou součástí vládní politiky vůči rozvojovým a transformujícím se zemím, jakož i režimům nedemokratickým, ve kterých jsou – v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodně-právními závazky dotčených zemí – porušována lidská práva a základní svobody. Cílem spolupráce je přispět k tomu, aby probíhající či možné budoucí změny v těchto zemích vedly k demokracii a právnímu státu, nikoli k chaosu, konfliktu a destabilizaci.

Transformační spolupráce spočívá v podpoře demokracie a obhajobě lidských práv, soustřeďuje se na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí („good governance“). Realizuje se zejména prostřednictvím projektů na vzdělávání, šíření informací, názorů a zkušeností s nenásilným odporem proti totalitnímu systému a procesem společenské transformace, který ČR prodělala v 90. letech minulého století. Transformační spolupráci charakterizuje systematická kooperace se skupinami občanské společnosti a nevládními organizacemi a jejich podpora, přičemž kontakt se státními orgány v přijímající zemi může být záměrně vyloučen.

Transformační spolupráce se i v r. 2006 zaměřila na země přednostního zájmu zahraniční politiky České republiky (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kuba, Moldavsko, Myanmar (Barma), Srbsko a Ukrajina) a byla sledována její komplementarita s dalšími zahraničně-politickými aktivitami České republiky. Rovněž byly reflektovány trendy politiky EU vůči dotčeným zemím. Transformační spolupráce rovněž využívá poznatků získaných v rámci projektů spolupráce s občanskou společností v cílových zemích jako alternativní zdroj informací využitelných při vytváření politiky ČR týkající se problematiky porušování a ochrany lidských práv a podpory demokracie ve světě. Cílevědomá činnost České republiky v této oblasti má také přispět k jejímu příznivému obrazu v zahraničí a zvýšení mezinárodní prestiže.

V roce 2006 bylo v rámci programu transformační spolupráce financováno celkem 45 projektů českých nevládních institucí a samostatných aktivit MZV ČR. Navíc bylo nad rámec běžného ročního rozpočtu usnesením vlády č. 344/2006 vyčleněno 20 mil. Kč na mimořádnou pomoc Bělorusku v reakci na události spojené s prezidentskými volbami. Prostředky byly využity na mimořádnou pomoc perzekuovaným členům běloruské opozice, na podporu rozvoje občanské společnosti v Bělorusku a na vzdělávací projekty určené především studentům postiženým kvůli své politické činnosti a demokratickému smýšlení. Celkově bylo na projekty a aktivity transformační spolupráce v roce 2006 vynaloženo 53,4 mil. Kč.

Bělorusko

 • Rozhovory s mocí, simulace; Institut pro evropskou politiku Europeum
 • Pomoc politicky pronásledovaným; Společnost Člověk v tísni
 • Běloruská cesta do Evropy, studijní pobyt; o.s. Europlatform
 • Evropská alternativa pro Bělorusko, cyklus přednášek a diskusí; Asociace pro mezinárodní otázky
 • Evropská letní škola; Institut pro evropskou politiku Europeum
 • Jednosemestrální studijní program pro studenty a absolventy vysokých škol z Běloruska; Národohospodářský ústav Akademie věd ČR
 • Nákup kopírovacího stroje pro potřeby opozice; Zastupitelský úřad Minsk
 • Podpora a vzdělávání běloruských studentů práv a mladých právníků zapojených do hnutí za demokracii v Bělorusku; Společnost Člověk v tísni
 • založení Domu lidských práv ve Vilniusu (+ Norsko, Švédský helsinský výbor, National Endowment for Democracy - USA); Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko
 • Podpora nezávislého rozhlasového vysílání do Běloruska „Evropské rádio pro Bělorusko“ (+ USA, Dánsko, Nizozemsko, Kanada, Evropská komise); Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko
 • Sdílená zkušenost, výměna poznatků a společná příprava projektů; Nadace Forum 2000
 • Studium na Přírodovědecké fakultě; Univerzita J. E. Purkyně
 • Posílení svobody médií v Bělorusku, vzdělávání novinářů; Transitions Online
 • Zimní škola pro mladé leadery Běloruska – úskalí, rizika a úspěchy transformace; Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
 • Přímá podpora občanské opozice (sociologické analýzy, inzerce v nezávislém tisku); Zastupitelský úřad Minsk
 • Rozvoj samosprávné demokracie v Bělorusku; Svaz měst a obcí
 • Semestrální výukový program pro vysokoškolské studenty; Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Stáže Pavla Tigrida; Asociace pro mezinárodní otázky
 • Studium běloruských studentů; Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
 • Studium mezinárodních vztahů a evropských studií; Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze
 • Studium v akreditovaných bakalářských i magisterských oborech v angličtině; Anglo-americká vysoká škola
 • Vědecká konference Cesty k národnímu obrození; Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 • Výchova k lidským právům, seminář; Nadace Charty 77
 • Vzdělání běloruských studentů v České republice; Arcidiecézní Charita Praha
 • Vzdělávací a informační podpora běloruskému nevládnímu sektoru; Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko
 • Vzdělávání běloruských studentů v oblasti ekologie; Institut pro strukturální politiku IREAS
 • Vzdělávání pro demokracii; Ústav humanitních studií Univerzity J.E. Purkyně
 • „United Czech Music on the Road“, podpora vystoupení českých kapel na Ukrajině a v Bělorusku a podpora účasti běloruské kapely na českém festivalu; „United Islands“

Bosna a Hercegovina

 • Spolupráce při reformě právních systémů; Rada pro mezinárodní vztahy
 • Mostar Site Specific, divadlo ve veřejném prostoru; 4 Dny

Gruzie

 • Podpora činnosti a kapacity partnerské organizace; Organizace pro pomoc uprchlíkům
 • Vzdělávání zastupitelů, transfer zkušeností ČR – Gruzie; Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR

Irák

 • Podpora transformace irácké společnosti – nevládní organizace, občanská společnost, novináři, místní správa; Společnost Člověk v tísni
 • Výběr a nákup diagnostického ultrazvukového přístroje pro Kliniku pro péči o matku a dítě v jihoirácké Basře (v návaznosti na projekt školení iráckých kardiologů); Oblastní spolek českého červeného kříže Mělník
 • Výuka studentů; Univerzita Hradec Králové, Fakulta managementu a informatiky
 • Vzdělávací cyklus pro specialisty v oblasti památkové péče; Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Litomyšl
 • Studium oboru Chemie konzervování – restaurování; Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
 • Stáže v oborech Dějiny a kultura Předního východu a Archeologie; Západočeská univerzita v Plzni; Fakulta filozofická
 • Podpora volební účasti Iráčanů žijících v ČR

Kuba

 • Podpora demokratické opozice na Kubě; Společnost Člověk v tísni

Moldavsko

 • Zvýšení kapacity podněsterských NGO – Společnost Člověk v tísni
 • Organizace NGO fora a Semináře o demokratizaci Podněstří II; Společnost Člověk v tísni

Myanmar / Barma

 • Centrum na podporu demokracie v Barmě; Společnost Člověk v tísni
 • Příprava filmové školy "Yangon Film School"; Institut dokumentárního filmu
 • Prezentace českého filmu, seminář o dokumentárním filmu; FAMU

Srbsko

 • Spolupráce s Balkan Community Initiatives Fund na rozvoji dárcovství; Nadace VIA
 • Budování partnerství na místní úrovni v Srbsku, občanská participace; Agora CE
 • Spolupráce při reformě právních systémů; Rada pro mezinárodní vztahy

Ukrajina

 • Přenos české zkušenosti z transformace, reforma bezpečnostního systému; Prague Security Studies Institute
 • Jak končí starý a začíná nový režim; Centrum pro studium demokracie a kultury Brno
 • Odborný seminář pro zástupce Generálního štábu a Ministerstva obrany Ukrajiny; Jagello 200

CERGE

V rámci transformační spolupráce MZV v letech 2005 – 2009 podporuje program postgraduálního studia makroekonomie a ekonomické transformace na institutu CERGE Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy pro několik desítek studentů z cílových zemí a z dalších zemí regionu východní Evropy, střední Asie, Balkánu a jižního Kavkazu ročně. Celkový rozpočet studijního programu na celé období realizace je 55,95 mil. Kč.

přílohy

projekty 2006 58 kB xls (Excel tabulka) 4.8.2011

.