Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Druhý ročník Česko-rakouského diskusního fóra

Kdy: 07.11.2017 , Kde: Praha

Dne 7. 11. 2017 se v prostorách rezidence rakouského velvyslance uskutečnil druhý ročníku Česko-rakouského diskusního fóra. Toto Fórum iniciovala v minulém roce ministerstva zahraničních věcí obou zemí. První setkání se uskutečnilo v listopadu loňského roku na půdě vídeňské výzkumné instituce IWM. Témata byla aktuálně politická (radikalizace a extremismus) a kromě toho se hovořilo i o bilaterální a regionální spolupráci.
Tématy letošního ročníku byly Průmysl 4.0., Práce 4.0 či Společnost 4.0. Účastníky Fóra byli experti z vládní i mimovládní sféry České republiky a Rakouska.  

Dne 7. 11. 2017 se v prostorách rezidence rakouského velvyslance uskutečnil druhý ročníku Česko-rakouského diskusního fóra. Toto Fórum iniciovala v minulém roce ministerstva zahraničních věcí obou zemí. První setkání se uskutečnilo v listopadu loňského roku na půdě vídeňské výzkumné instituce IWM. Témata byla aktuálně politická (radikalizace a extremismus) a kromě toho se hovořilo i o bilaterální a regionální spolupráci.

Tématy letošního ročníku byly Průmysl 4.0., Práce 4.0 či Společnost 4.0. Účastníky Fóra byli experti z vládní i mimovládní sféry České republiky a Rakouska.  

 

 

Krátké shrnutí průběhu Fóra:

1. Česko-rakouské fórum prokázalo svoji užitečnost pro další rozvoj a prohloubení česko-rakouských vztahů. Jeho přidanou hodnotou je umožnění komplexní diskuse aktuálních společensky relevantních témat na expertní a nevládní úrovni.

2. Letošní témata Fóra Průmysl, Práce a Společnost 4.0. jsou klíčová pro oblast modernizace ekonomiky včetně trhu práce, ale i dalšího fungování společnosti.

3.  Fórum umožnilo prezentaci názorů politické reprezentace, zástupců hospodářských komor, vědeckých institutů a odborů k předpokládaným dopadům konceptu ‚Průmyslu 4.0‘ na pracovní trh, na organizaci práce a na výhody či nevýhody využití digitalizace.

4. V rámci tématu ‚Společnost 4.0.‘ se diskutovalo o příležitostech, stejně jako o rizicích, které tento nový přístup skýtá. Důležitou součástí další debaty je globální pohled státní správy na dané téma, otázka efektivního vzdělávacího systému, využití nových technologií a podpora výzkumu.

5. CZ-AT fórum se dohodlo na provázání účastníků za účelem další expertní spolupráce, mohla by tudíž vzniknout funkční kontaktní síť „Czech-Austrian 4.0. network“.

7. Letošní formát fóra (tj. struktura programu – seznamovací oběd + 2 panely, každý s jedním moderátorem a dvěma vystupujícími, vhodný výběr účastníků fóra zastupujících různé instituce/odvětví i názorové proudy) se osvědčil a mohl by se stát inspirací pro organizaci dalších ročníků fóra.

8. Letošní témata podpořila jednu z obsahových priorit Slavkovského formátu a můžeme je při přípravě dalších aktivit s Rakouskem využít.

 

.