Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Justice
Foto: © Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko vyhrálo spor s Komisí, dostane zpět téměř 4 miliony korun

 

Tribunál Soudního dvora EU vyhověl 19. prosince 2019 žalobě České republiky a zrušil rozhodnutí Evropské komise, kterým bylo ze zemědělských fondů pro ČR vyloučeno 151 116, 65 euro (přes 3,8 milionu korun). Evropská komise tak bude muset České republice tuto částku vrátit.

Spor se týkal kontrol v zemědělství, které jsou prováděny přímo na místě, a to různými kontrolními orgány. Podle názoru Komise nemohou být tyto kontroly prováděny v rozmezí delším než 14 dní, resp. 48 hodin u kontrol zvířat. Tento názor Komise nemá žádnou oporu v unijním právu, příslušný předpis totiž tyto lhůty spojuje s předchozím oznámením kontroly, tedy se sdělením zemědělci, že k němu v určitý den přijedou kontroloři. Komise však tvrdila, že první kontrola fakticky avizuje další.

Tribunál dal v plném rozsahu za pravdu Česku, navíc upozornil Komisi, že její požadavek by ve skutečnosti naopak efektivitu kontrol snížil. Příslušné orgány kontrolují celou řadu požadavků, které mají být plněny v různých obdobích. Pokud by rozmezí mezi jednotlivými kontrolami nesmělo překročit výše zmíněné lhůty, nebylo by možné jednotlivé požadavky kontrolovat v nejpříhodnějším termínu. Vhodná období pro kontrolu jednotlivých požadavků se totiž nemusí vždy překrývat (typicky kontroly sečí a souvisejících povinností je zapotřebí provést v letním období, které se v zásadě nepřekrývá s termíny, kdy lze zkontrolovat použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin). Rozsudek tedy potvrdil, že systém kontrol v České republice nebyl v rozporu s unijním právem. Sporná částka (cca 3,8 milionu Kč) by měla být vrácena do státního rozpočtu.

.