česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Překlady

O vyhotovení úředního překladu z anglického do českého jazyka lze požádat pouze u matričních dokumentů za účelem podání žádosti o zápis matriční události u Zvláštní matriky v Brně. Úřední překlady podpůrných dokumentů k vízovým a pobytovým žádostem Velvyslanectví České republiky v Jakartě nevyhotovuje.

Zastupitelský úřad České republiky v Jakartě nevyhotovuje překlady z českého/anglického jazyka do jazyka indonéského a opačně. V těchto případech se lze obrátit na soukromé překladatele.

Úřední překlad listiny sepsané v indonéském jazyce se dá pořídit od soudních tlumočníků pro jazyk indonéský, jejichž seznam naleznete v evidenci znalců a tlumočníků na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Žádost o vyhotovení úředního překladu matričního dokumentu z anglického do českého jazyka přijímá Konzulární oddělení ZÚ Jakarta pouze v termínu předem dohodnutém přes e-mail jakarta@mzv.gov.cz.

Doba vyhotovení překladu ze strany zastupitelského úřadu je minimálně jeden týden.  

 

Správní poplatky

Výše popsané úkony podléhají níže uvedeným správním poplatkům dle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb, v platném znění:

152a) vyhotovení překladu - 600 Kč za každou započatou stranu

Poplatky jsou stanoveny zákonným předpisem v Kč a jejich výše v IDR se měsíčně přepočítává dle platného kurzu. Aktuální výši poplatků v IDR najdete v záložce Konzulární a vízové poplatky.

Poplatky jsou vybírány buď v hotovosti v IDR dle aktuálně platného směnného kurzu, nebo bezhotovostně (platební kartou) v Kč.