по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Czech POINT

Kontaktní místo na velvyslanectví v Kišiněvě - Czech POINT (=Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.

K podání žádosti je třeba se objednat buď na tel. čísle +373 22 209 933 či emailem na adrese consulate_chisinau@mzv.cz (v žádosti o sjednání schůzky prosím uveďte své telefonní číslo).

Seznam a popis jednotlivých služeb, které poskytuje Czech POINT lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra. Pracoviště Czech POINT v zahraničí nepřijímají žádosti o jednorázový příspěvek na dítě.

Výše poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je stanovena v Sazebníku konzulárních poplatků. Poplatek lze při podání žádosti na ZÚ Kišiněv uhradit pouze BEZHOTOVOSTNĚ (platební kartou na ZÚ), v hotovosti pak na pobočce OTP Bank na adrese OTP Bank, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, Kišiněv). Výše konzulárního poplatku je každý měsíc přepočítána dle aktuálního směnného kurzu.

Výše konzulárních poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je uvedena v článku správní poplatky na webu ZÚ.

Dovolujeme si žadatele upozornit, že:

  • Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.
  • Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.
  • Ověřený výpis se v případě dostupnosti vydá během předem sjednané schůzky.
  • Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky (kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU). Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné o listinu požádat jinak, než prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Pro více informací kontaktujte náš úřad.