по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Správní poplatky

Přehled vízových a konzulárních poplatků

Vízové poplatky

Úhrada všech poplatků probíhá v místní měně nebo v eurech dle aktuálního platného kurzu, a to výhradně v OTP Bank na adrese: OTP Bank, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, Kišiněv, případně bezhotovostně na ZÚ (platba kartou).

Žádost o krátkodobé schengenské vízum 80 EUR
Žádost o krátkodobé schengenské vízum na základě  dohody o usnadnění udělování víz mezi EU a Moldavskem 35 EUR
Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza 60 EUR
Žádost o dlouhodobé vízum 2 500 Kč
Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání 5 000 Kč
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu 2 500 Kč
Žádost o povolení k trvalému pobytu 2 500 Kč
Žádost o vydání zaměstnanecké karty 5 000 Kč
Žádost o vydání modré karty  5 000 Kč

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let (týká se pouze žádostí o dlouhodobá víza, žadatelé o povolení k dlouhodobému pobytu standardně příslušný poplatek hradí).

Od poplatku jsou dále osvobozeni  žadatelé o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.


Poplatky Czech POIN

úkon položka sazebníku výše poplatku

provedení autorizované konverze na žádost (dle počtu stran konvertovaného dokumentu)

151 e) a f)

100 Kč

vydání ověřeného výstupu (výpisu) z informačního systému veřejné správy s výjimkou ověřeného výpisu z rejstříku trestů;

vydání výpisů ze základních registrů;

vydání výpisu z katastru nemovitostí;

žádost o zprostředkovanou identifikaci (dle počtu stran veřejné listiny - přílohy veřejné listiny se do počtu stran nezapočítají);

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

155 b)

300 Kč (za první stránku)

150 Kč (za každou další i započatou stránku)

přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, navíc se vybere i správní poplatek dle povahy podání (položka 24) 155 c) 150 Kč
vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů 162 b) 200 Kč

Poplatku nepodléhají následující úkony Czech POINT:

  • agendy Informačního systému datových schránek
  • podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě              

Nejčastější konzulární poplatky  
Žádost o cestovní pas pro občana staršího 15 let 1 200 Kč
Žádost o cestovní pas pro občana mladšího 15 let 400 Kč
Žádost o cestovní průkaz 400 Kč
Žádost o vystavení rodného nebo oddacího listu v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky 200 Kč
Přijetí žádosti o zápis do matriční události v cizině 200 Kč
Žádost o vydání osvědčení o českém státním občanství 300 Kč
Ověření podpisu nebo jeho uznání za vlastní (za každou započatou stranu) 250 Kč
Ověření kopie (za každou započatou stranu) 300 Kč