česky 

rozšířené vyhledávání

Výuka českého jazyka v zahraničí

 Podpora výuky českého jazyka v zahraničí a informace o možnostech vzdělávání dětí v českém jazyce v zahraničí. Seznam možností výuky českého jazyka v zahraničí.

Výuka českého jazyka pro děti (i dospělé)  v zahraničí - seznam kontaktů

Informace v přiložené tabulce shrnují možnosti a nabídku výuky českého jazyka pro děti v zahraničí:

Výuka českého jazyka v zahraničí_2.1.2024 (XLSX, 47 KB)

Kurzy českého jazyka nabízí také Česká centra v zahraničí.

 

Vzdělávání v českých školách v zahraničí

Např.: poskytovatelé vzdělávání v zahraničí v době povinné školní docházky a spolek České školy bez hranic: bližší informace v části věnované základnímu školství zde.

 

Státní podpora  výuky českého jazyka v zahraničí 

Vláda České republiky poskytuje krajanům podporu zejména v oblasti vzdělání a kultury. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zaměřuje na programy, které mají zajistit zachování znalosti českého jazyka mezi krajany.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2020 č. 926 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025 MŠMT ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zdravotnictví:

  • vysílá učitele českého jazyka ke krajanským komunitám v zahraničí;

  • každoročně poskytuje krajanům 15 stipendijních míst ke studijním pobytům v délce dvou semestrů na veřejných vysokých školách v České republice;

  • nabízí krajanům 60 stipendijních míst ve čtyřtýdenním jazykovém kurzu v České republice;

  • přijímá 20 vyučujících z řad příslušníků krajanských komunit do dvoutýdenního kurzu metodiky výuky českého jazyka;

  • poskytuje podporu krajanským spolkům, které se účastní vzdělávání v rámci projektu Česká škola bez hranic a podobných projektů zaměřených na výuku českého jazyka a reálií v zahraničí formou poskytování peněžních darů).

    http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/cesky-jazyk-v-zahranici

    http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/krajansky-vzdelavaci-program