česky 

rozšířené vyhledávání

Spotřebitelská problematika

Otázky týkající se oblasti bezpečnosti výrobků a služeb, ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů, zajištění dozoru nad trhem. Role spotřebitelského ombudsmana. Kontakty pro spotřebitele.

Za prioritní okruhy jsou považovány zejména:

  • bezpečnost výrobků a služeb

  • ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů

  • zajištění dozoru nad trhem

  • posílení vymahatelnosti práva

  • legislativní činnost

  • spolupráce se spotřebitelskými organizacemi

  • vzdělávání a informovanost spotřebitelů

  • podpora aktivit v oblasti samoregulace

https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/

Spotřebitelský ombudsman

https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/

Kontakty pro spotřebitele

https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/kontakty-pro-spotrebitele/