english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady

Zde naleznete informace o možnosti získání matričních dokladů prostřednictvím našeho konzulátu jako je: rodný list, oddací list atd.

Rodný list

thumb

Jak postupovat, pokud máte k dispozici pouze australský rodný list Vašeho dítěte a hodláte požádat o zápis narození do české matriky a o vystavení českého rodného listu. více ►

Vystavení duplikátu matričního dokladu

thumb

Duplikát matričního dokladu se vydává v případě, pokud Vám byl již matriční doklad v minulosti vydán, nyní ho však již nemáte k dispozici (např. při ztrátě rodného, oddacího či úmrtního listu). O vystavení duplikátu matričního dokladu lze… více ►

Zápis rozvodu

thumb

Pokud se občan ČR rozvede v zahraničí, je potřeba, aby rozvod registroval v České republice. Žádost o zápis rozvodu může český občan podat u příslušného českého úřadu, který zapisoval jeho sňatek, u Matričního úřadu v Brně, byl-li sňatek… více ►

Apostila

thumb

Zde naleznete informace o tom, co je to Apostila neboli apostilní doložka a jak a kde ji můžete obstarat. více ►

Registrované partnerství

thumb

Registrované partnerství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně. více ►

Úmrtní list

thumb

Jak postupovat, pokud máte k dispozici australský úmrtní list a hodláte požádat o zápis do české matriky a o vystavení českého úmrtního listu. více ►

Oddací list

thumb

Jak postupovat, pokud máte k dispozici australský oddací list hodláte požádat o zápis do české matriky a o vystavení českého oddacího listu. více ►