português  česky 

rozšířené vyhledávání

Matrika (narození, manželství, rodný list, oddací list a ostatní)

Zápis narození (dítě narozené v Brazílii)

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o zápis dítěte narozeného v Brazílii do české matriky a zároveň požádat o vystavení osvědčení o jeho českém státním občanství. více ►

Zápis manželství (sňatek se uskutečnil v Brazílii)

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o zápis svého manželství, k němuž došlo v Brazílii, do české matriky. více ►

Zápis registrovaného partnerství (registrované partnerství dvou osob stejného pohlaví uzavřeno v Brazílii)

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o zápis svého registrovaného partnerství dvou osob stejného pohlaví, k němuž došlo v Brazílii, do české matriky. více ►

Zápis úmrtí (k úmrtí došlo v Brazílii)

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o zápis úmrtí, k němuž došlo v Brazílii, do české matriky a nechat vystavit český úmrtní list. více ►

Vystavení duplikátu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o duplikát českého rodného, oddacího nebo úmrtního listu. více ►

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství

Informace pro případ, kdy hodláte uzavřít sňatek nebo registrované partnerství osob stejného pohlaví v Brazílii a potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství. více ►

Rozvod v Brazílii

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o uznání rozsudku o rozvodu manželství rozvedeného v Brazílii za účelem předložení tohoto rozsudku v rámci řízení českým úřadům. více ►

Uzavření manželství na zastupitelském úřadě

Vedoucí zastupitelských úřadů ČR v zahraničí jsou oprávněni přijímat prohlášení snoubenců o tom, že spolu chtějí vstoupit do manželství. více ►