português  česky 

rozšířené vyhledávání

informace o Brazílii

Brazilská federativní republika (portugalsky "República Federativa do Brasil") je federativní republika tvořená 26 státy a jedním federálním územím. Je to největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky, s rozlohou  8 511 970 km² pátý největší a také pátý nejlidnatější stát světa, s 211,8 miliony obyvatel (údaj z července 2020). Na severu sousedí s Francouzskou Guyanou, Surinamem, Guyanou, Venezuelou a Kolumbií; na západě s Peru, Bolívií a Paraguayí, na jihu s Argentinou a Uruguayí. Brazilské území zabírá 47,3% povrchu jihoamerického kontinentu. Jedinými jihoamerickými zeměmi, s nimiž Brazílie nemá společnou hranici, jsou Chile a Ekvádor.

Na území Brazílie se rozkládá největší tropický deštný les na světě – Amazonský prales. Brazílie byla v minulosti největší kolonií Portugalska a portugalština je zde také úředním jazykem. Dnes je Brazílie největší zemí světa, kde se portugalsky mluví, a je jedinou lusofonní zemí v celé Americe. Hlavním městem Brazílie je Brasília, plánovitě vybudovaná v letech 1956–1960 v brazilském vnitrozemí. Největším městem s cca 10 milióny obyvatel je São Paulo. V letech 1956–1961 byl brazilským prezidentem potomek českých přistěhovalců Juscelino Kubitschek.

Portugalci do Brazílie přišli roku 1500. Za datum vzniku svého státu Brazilci povětšinou považují rok 1822, kdy Brazílie získala na Portugalsku nezávislost. Republika pak vznikla v roce 1889. Současná ústava pochází z roku 1988.

Brazílie má osmou největší ekonomiku světa (HDP v paritě kupní síly), potažmo devátou (nominální HDP) a zdaleka největší v Jižní Americe. Je největším producentem kávy na světě, a to již 150 let. Je členem skupiny G20. S Ruskem, Čínou, Indií a JAR vytváří obchodně-politické spojenectví BRICS. S ostatními jihoamerickými státy pak zónu volného obchodu Mercosur.

Brazílie je demokratická federativní republika s prezidentským systémem. Prezident je hlavou státu i stojí v čele vlády. Je volen na čtyřleté funkční období s možností jednoho opětovného zvolení na další, bezprostředně navazující, funkční období. Prezident si sám libovolně jmenuje ministry své vlády. V čele jednotlivých států federace stojí demokraticky volený guvernér, v čele okresů prefekt. Hlavním zdrojem práva je dvoukomorový Národní kongres, který se skládá z Poslanecké sněmovny a Federálního senátu. Sněmovna má 513 poslanců, jsou voleni na čtyři roky. Sněmovna je sestavena na základě poměrného zastoupení. Senát má 81 členů volených na osm let. Podobně jako v Česku se vždy volí třetina senátu, takže se horní komora obměňuje postupně, na rozdíl od komory dolní, sněmovny. Senátoři jsou v Brazílii voleni systémem relativní většiny.

(zdroj: Wikipedia)

(zdroj: Wikimedia Commons, autor: Trinaliv)

Další informace zahrnující základní charakteristiku teritoria a ekonomický přehled naleznete na stránkách www.businessinfo.cz, kde tyto informace náš zastupitelský úřad pravidelně aktualizuje.

Česko-brazilské vztahy

thumb

Bilaterální vztahy České republiky a Brazilské federativní republiky jsou přímým a nepřerušeným pokračováním vztahů, které mezi sebou udržovaly Brazílie a Československo. více ►

Bilaterální dohody

Přehled platných bilaterálních dohod a smluv mezi Českou republikou a Brazílií. více ►

Ekonomický přehled

Brazílie je největší zemí Latinské Ameriky a aktuálně podle většiny zdrojů 8. až 9. největší ekonomikou světa. více ►

Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze

Kontakty na Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze. více ►

Užitečné odkazy

Vybrané odkazy na brazilské instituce a média. více ►