português  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Veškeré aktuální informace k náležitostem k podání žádosti o vízum či povolení k pobytu naleznete na webu MZV ČR. Podrobné informace týkající se sjednání schůzky za účelem podání žádosti a dále informace k nejčastěji nabíraným typům žádostí naleznete rovněž v portugalské verzi webových stránek našeho velvyslanectví.

Připomínáme, že žadatelé o vízum musí mít předem sjednanou schůzku, a to výhradně přes emailovou adresu brasilia.consulate@mzv.gov.cz. Emailová žádost o schůzku v případě žadatelů o dlouhodobé vízum či pobyt musí splňovat specifické podmínky detailně popsané v samostatném článku.


Pobyt občanů Brazílie v ČR


Občané Brazílie nepodléhají pro krátkodobé pobyty do 90 dnů v ČR/schengenském prostoru vízové povinnosti, pokud účelem cesty není výdělečná činnost. Občané Brazílie nicméně podléhají vízové povinnosti pro dlouhodobé pobyty nad 90 dnů.


Pobyt občanů ČR v Brazílii


Pokud se jedná o brazilská víza pro české občany či o podmínky pobytu na území Brazílie, je nezbytné obrátit se na příslušný úřad, jímž je Velvyslanectví Brazílie v Praze, případně místně příslušné oddělení imigrační služby (Polícia Federal) na území Brazílie.

Český zastupitelský úřad Vám může poskytnout informace k žádostem, které vyřizuje, tzn. k žádostem o česká víza za účelem pobytu cizinců na území ČR, nikoli však k žádostem o brazilská víza za účelem pobytu občanů ČR v Brazílii.


Užitečné informace OAMP MV ČR pro žadatele o dlouhodobé vízum či pobyt:

Mapa pracovišť a kontakty odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

Informační publikace pro cizince

Informace o správě dat Schengenským informačním systémem

thumb

Schengenský informační systém (SIS) je rozsáhlá mezinárodní databáze, zřízená za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v rámci schengenského prostoru. SIS je využíván pro efektivnější ochranu vnějších hranic schengenského prostoru a pro… více ►

Objednání termínu schůzky o dlouhodobé vízum či pobyt na velvyslanectví

thumb

Objednání termínu schůzky o dlouhodobé vízum či pobyt na Velvyslanectví České republiky v Brasília je od 1. 2. 2019 možné pouze prostřednictvím emailu consulate_brasilia@mzv.cz za současného dodržení níže uvedených pravidel. více ►

Vízový informační systém

thumb

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů v souvislosti s podáním žádosti o vízum. více ►

Schengenský informační systém

thumb

Za účelem efektivního fungování a zároveň zajištění bezpečnosti schengenského prostoru jsou v rámci vízového procesu i při kontrole pohybu v schengenském prostoru zpracovávány osobní údaje v informačních systémech EU. více ►