deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cesty do Švýcarska a Lichtenštejnska platná do 25. června 2021 do 23:59:59 hod.

(Archivní článek, platnost skončena 26.06.2021.)

Cestující z České republiky nemusí při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území předkládat negativní výsledek PCR testu ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování.

1. Jaké jsou podmínky vstupu na švýcarské nebo lichtenštejnské území?

Cestující z České republiky nejsou povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad, že před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19. (s výjimkou leteckého přicestování do Švýcarska, blíže viz níže). Nemusí rovněž následně ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování.

 

V případě letecké dopravy do Švýcarska, kdy cestující nepokračuje dále bezprostředně v cestě do další země, tedy pokud se nejedná o tranzit, nýbrž o prosté přicestování do Švýcarska, jsou cestující z České republiky i nadále povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19.

 

Před samotným přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska musí ale stále každý cestující, který přijíždí veřejnou dopravou (letadlo, bus, vlak) vyplnit elektronický příjezdový formulář. Fomulář (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/angličtina/francouzština/italština) se vyplňuje za každou osobu zvlášť, děti nebo nesvéprávné osoby lze uvést v rámci příjezdového formuláře zákonného zástupce. 

Povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář neplatí pro příjezd soukromým vozidlem ani pro tranzitující osoby, jež mají úmysl i reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země.

 

Dále jsou od dané povinnosti osvobozeni ti, kteří:

- jsou plně (obě dávky) naočkováni proti COVID-19 vakcínou, uznanou Evropskou lékovou agenturou nebo Švýcarskem (výjimka platí 6 měsíců od aplikace druhé dávky),

- prodělali nemoc COVID-19 a jsou vyléčeni (výjimka platí 6 měsíců od konce samoizolace - od 11. dne po 1. pozitivním výsledku testu na COVID-19).

 

2. Kde najdu švýcarský a lichtenštejnský seznam rizikových zemí a oblastí?

Švýcarský seznam rizikových zemí a oblastí, u kterých je nutné při příjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska předkládat negativní výsledek PCR testu či nastoupit do karantény, je k dispozici na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG . Vycházejí z něho i lichtenštejnské úřady.

 

3. Kde najdu švýcarská pravidla, upravující příjezd do Švýcarska?

Nařízení švýcarské vlády je neustále aktualizováno. Platný stav lze zkontrolovat pod následujícími odkazy Nařízení Fedlex.admin.ch (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/francouzština/italština/angličtina) a Doplněk nařízení Fedlex.admin.ch

 

4. Je třeba si ještě dát na něco pozor?

Přepravní (letecké, autobusové, železniční) společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla k ochraně svého personálu a dalších cestujících, včetně příp. vyžadování negativního testu. Proto doporučujeme, aby se cestující vždy včas informovali, jaké podmínky musí splnit, aby byli vpuštěni na palubu veřejného dopravního prostředku.

Obdobné doporučení platí pro jinou než přímou leteckou přepravu. Projíždíte-li přes další státy, je třeba se zajímat o pravidla cestování v každém z nich, neboť se mohou vzájemně lišit. Postupy mimo Švýcarsko i Lichtenštejnsko Velvyslanectví ČR v Bernu nesleduje. V případě dotazů na pravidla v jiných zemích je tak potřeba obrátit se na diplomatické či konzulární zastoupení daného státu v zemi, kde se nacházíte, které jediné může poskytovat oficiální a závazné informace.

 

5. Na koho se mohu ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku obrátit v případě, že mám atypickou osobní situaci?

S případnými dotazy v tomto směru je třeba obracet se přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad. Jejich seznam a kontakty naleznete pod níže uvedeným odkazem, je třeba rolovat na konec boduKontakte der kantonalen Behörden
 

6. Jak se chovat ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku a jaká jsou platná hygienická pravidla?

Na mnoha místech je povinnost nosit roušky nebo respirátory a dodržovat bezpečnostní rozestupy, např. v prostředcích hromadné dopravy, ale i ve veřejných vnitřních a vnějších prostorách. Základní informace lze nalézt na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG

 

7. Opatření

Veškeré obchody a služby fungují standardně. Při jejich návštěvě je třeba dodržovat běžná hygienická a sociální opatření (roušky, dezinfekce, odstupy). Není třeba se prokazovat testem či očkováním (např. při návštěvě kadeřníka či fitness studia).

Restaurace, kavárny a další gastronomické provozy mohou mít otevřeny vnitřní i vnější prostory. Platí i nadále povinnost registrace kontaktů hostů, zasedacího pořádku a nošení roušek až do usazení ke stolu. U stolu smí být venku usazeno až 6 osob, uvnitř max. 4. Diskotéky a taneční podniky zůstávají uzavřeny.

Soukromé setkávání je nově možné v počtu 50 osob venku, 30 osob uvnitř.

Akce s diváky jsou povoleny uvnitř se 100 osobami a venku nově s 300 osobami. Týká se  hlavně fotbalových zápasů nebo kin, divadel a koncertů, nově i amatérských sportovních zápasů, ale jen venku. I zde platí povinnost registrace kontaktů, zasedacího pořádku, dodržování vzdálenosti 1,5 m a nošení roušek. Nyní se na těchto akcích může konzumovat i občerstvení, pouze ale vsedě a na přiděleném místě.

Sportovní a kulturní aktivity pro dospělou populaci jsou povoleny až do počtu 50 osob; to se vztahuje i na amatérské sportovní zápasy. Venku musí být mezi jednotlivými účastníky dodržen rozestup 1,5 m nebo nasazena rouška. Uvnitř platí povinnost rozestupu a rovněž nošení roušky. Výjimka z povinnosti zakrytí nosu a úst je stanovena např. při zpívání ve sboru a při kontaktním sportu ve vnitřních prostorách, jako např. při párovém tanci.

Otevřít mohou i termální lázně a wellness zařízení.

Veřejně přístupné jsou vnitřní prostory ZOO či botanických zahrad.

 

8. Doprava

Mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem na jedné straně a Českou republikou na straně druhé je možno cestovat s využitím soukromé nebo veřejné dopravy (letecké, železniční a autobusové). Na možnosti a podmínky přepravy je třeba se informovat u leteckých, železničních a autobusových společností.

 

9. Návrat do ČR

Švýcarsko k 31.05.2021 zůstává na tzv. červeném seznamu, Lichtenštejnsko bylo přeřazeno na tzv. oranžový seznam. Pravidla cestování z obou zemí do České republiky jsou uvedena v naší samostatné informaci.

Velvyslanectví ČR v Bernu výslovně upozorňuje, že nespolupracuje s žádným testovacím pracovištěm na území Švýcarska či Lichtenštejnska a nekoordinuje ani jiným způsobem nezprostředkovává obstarání antigenního nebo PCR testu za účelem cesty do České republiky, do Švýcarska a Lichtenštejnska, jakož i za účelem ukončení karantény. Nabídku testovacích míst v jednotlivých kantonech lze nalézt pod níže uvedeným odkazem; Bag.admin.ch  "(je třeba rolovat na konec bodu)." 

 

10. Závěrečná upozornění

Každý stát je suverénní v rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek umožní vstup na své území. Ty se mohou lišit od českých. Každý cizinec, který hodlá přicestovat do Švýcarska nebo Lichtenštejnska, musí respektovat pravidla, stanovená místními úřady. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost je v tom ovlivnit.

Velvyslanectví ČR v Bernu není dále oprávněno provádět výklad předpisů či rozhodnutí švýcarských a lichtenštejnských správních úřadů nebo je jakkoliv komentovat. K tomu jsou povolány výlučně věcně příslušné místní orgány. Proto ani nedostává informace nad rámec těch, jež jsou uvedeny v této zprávě, a nemůže je tudíž ani zprostředkovávat. S jakýmikoliv požadavky či dotazy je nutno se obracet na místně příslušné švýcarské a lichtenštejnské úřady.