deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Působnost při vystavování občanských průkazů ČR

Občanský průkaz je povinen mít občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Vydat jej lze i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

O vydání občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Zastupitelské úřady ČR v zahraničí vystavování občanských průkazů nezprostředkovávají a nemají v této oblasti správní činnosti žádnou působnost. V zahraničí bude možno podávat žádosti o vystavení občanského průkazu až od 01.01.2025.

Bližší informace lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky, do jehož gesce a kompetence předmětná problematika spadá.