deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uznávání českého středoškolského vzdělání ve Švýcarsku

Středoškolská vysvědčení nejsou automaticky platná v každém státě, žádná mezinárodní dohoda, která by to stanovila, neexistuje. Rozhodnutí o uznání středoškolského studia z České republiky ve Švýcarsku tak přísluší výlučně švýcarským úřadům. Švýcarsko se dělí na 26 kantonů a v každém může být úprava a postup jiný.
 

Vzdělání, dosažené v jednom státě, se uplatňuje na území jiného státu obvykle prostřednictvím tzv. nostrifikace, což je rozhodnutí o platnosti zahraničního dokladu o dosaženém vzdělání úřady státu, kde k nostrifikaci dochází. Nostrifikací je dosažený stupeň zahraničního vzdělání odpovídajícího stupně (základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm vzdělání v daném státě.

V případě zájmu nechat uznat české středoškolské vzdělání ve Švýcarsku je doporučeníhodné obrátit se na (švýcarskou) vysokou školu, na níž chce žadatel/ka příp. studovat, a dotázat se, co bude oslovená škola vyžadovat, nebo požádat o informace na možný postup školský úřad v místě švýcarského bydliště. Pokud nejde o další studium, nýbrž o uplatnění maturitního vysvědčení v zaměstnání, měl by se vyjádřit zaměstnavatel, zda ho akceptuje jen s úředním překladem, nebo bude vyžadovat i tzv. apostilu, anebo nostrifikaci. Dotázat je možno se i na švýcarské střední škole obdobného typu a zaměření, zda a za jakých podmínek by udělala nostrifikaci.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatřuje maturitní vysvědčení, vystavené v ČR, předepsaným ověřením před tím, než by na něj dalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR apostilu, a vystavuje též potvrzení, že s konkrétním maturitním vysvědčením z ČR by bylo možno studovat na vysoké škole v ČR.