deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzdání se dočasné ochrany / Surrender of Temporary Protection

Na Velvyslanectví ČR v Berlíně je možné vzdát se dočasné ochrany udělené Českou republikou.
It is possible to surrender temporary protection granted by the Czech Republic at the Embassy of the Czech Republic in Berlin.

Vzdát se dočasné ochrany udělené Českou republikou je možné osobně nebo zasláním žádosti s úředně ověřeným podpisem na adresu našeho velvyslanectví. 

Pokud se rozhodnete dostavit se osobně, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu berlin.konsulat@mzv.gov.cz za účelem dohodnutí schůzky. S sebou je třeba přinést cestovní doklad, do nějž byla dočasná ochrana udělena.

Pokud se rozhodnete zaslat žádost písemně, je třeba vyplnit a zaslat nám dva výtisky formuláře žádosti s úředně ověřeným podpisem, kopii datové stránky cestovního dokladu a kopii víza ČR či razítka za účelem strpění či dočasné ochrany. Formulář žádosti si prosím vyžádejte prostřednictvím berlin.konsulat@mzv.gov.cz.

You can waive the temporary protection granted by the Czech Republic in person at our Embassy in Vienna or by sending a request with a certified signature to our Embassy. 

If you decide to file the request in person, please contact us at berlin.konsulat@mzv.gov.cz to arrange an appointment. You must bring with you the travel document into which the temporary protection was granted. 

If you choose to send your application in writing, you must fill in and send us two copies of the application form with a certified signature, a copy of the data page of your travel document and a copy of the visa granted by the Czech Republic or a stamp in your passport for the purpose of tolerated stay or temporary protection. The application form will be provided upon request at berlin.konsulat@mzv.gov.cz.

Embassy of the Czech Republic in Berlin, Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin.

+49 30 226 38192

berlin.konsulat@mzv.gov.cz