deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení voličského průkazu

Pro podání žádosti o vystavení voličského průkazu není stanoven úřední formulář. K případnému využití je připojen vzor tohoto podání.

Žádost o vystavení voličského průkazu Velvyslanectvím ČR v Berlíně

Žádám o vystavení voličského průkazu pro nadcházející volby

- Prezidenta České republiky

- do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

- do Senátu Parlamentu České republiky

- do Evropského parlamentu

které se konají ve dnech   

Jméno a příjmení: …………………………………….....................................................……

Datum narození: ………………………….Rodné číslo: ........................................................

Adresa trvalého pobytu: ...................................……………………………….……………..

..................................................................................................................................................

Tel., resp. email: .......................................................................................................................

Vystavený voličský průkaz si přeji:

  • Vyzvednout osobně (voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb).
  • Předat osobě, která se prokáže mnou vystavenou plnou mocí k převzetí voličského průkazu. (Podpis na plné moci musí být ověřen.)
  • Zaslat na adresu trvalého pobytu……………………………………………………….
  • Zaslat jinam (uveďte doručovací adresu).....................................................................................................................................

 

Místo .....................................................................               Dne: .......................................

 

Ověřený podpis žadatele: ................................................................................... *)

 

*) Upozornění: Při zaslání žádosti poštou musí být podpis na této žádosti úředně ověřen.

Pozn.

Žádost o voličský průkaz může úřad přijmout ode dne vyhlášení voleb až nejpozději 7 dnů před prvním dnem voleb při písemném podání, resp. až do 2 dnů před prvním dnem voleb při osobním podání žádosti.