deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celá Česká republika je zařazena na seznam rizikových oblastí pro Německo

(Archivní článek, platnost skončena 15.01.2021 / 15:31.)

Celé území České republiky je od 25. 9. 2020 označeno spolkovou vládou za rizikovou oblast. Osoby, které přijíždějí do SRN a v posledních 14 dnech před vstupem do SRN pobývaly na území ČR, podléhají tedy omezení při vstupu do Německa. Hranice do Německa zůstávají otevřené, probíhají  však namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Za porušení jednotlivých zemských karanténních nařízení hrozí vysoké pokuty. 

O dopadech, které má označení za rizikovou oblast na cestování, informuje spolkové ministerstvo zahraničí na své internetové stránce.

Na základě usnesení spolkové kancléřky a vlád spolkových zemí se mají lidé v Německu mezi 2. a 20. prosincem 2020 vyhnout nenutným, tj. zbytným soukromým cestám, turistickým výletům a návštěvám, a to včetně návštěv příbuzných. Nabídky přenocování budou v této době v Německu k dispozici pouze pro nezbytné a výslovně neturistické účely. Na pracovní a služební cesty ani na cesty za účelem zahájení pracovní činnosti (např. v případě pendlerů) se toto usnesení nevztahuje. Lze předpokládat, že omezení zejména v případě hotelů zůstanou v platnosti i do začátku ledna. 

Před vstupem do SRN je nutné se důkladně seznámit s pravidly týkajícími se karantény a předkládání testů platnými ve spolkové zemi, která je cílem cesty. Potřebné informace naleznete na internetových stránkách ministerstev zdravotnictví či příslušných senátních správ jednotlivých spolkových zemí - https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Pro osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, platí – až na výjimky – povinná karanténa.

Výjimky z povinné karantény

Podrobné informace o výjimkách z povinné karantény v českém jazyce a odkazy na aktuálně platnou legislativu ke karanténním opatřením jsou k dispozici na webové stránce německého velvyslanectví v Praze.

Upozornění:  S platností od 17. listopadu jsou z důvodu změny saského koronavirového nařízení o příjezdu do Saska cesty z ČR do Saska nebo ze Saska do ČR v rámci malého přeshraničního cestovního ruchu bez karantény resp. negativního testu možné již jen ze závažných důvodů a pouze na maximálně 12 hodin. Cesty za nákupem, k soukromé účasti na kulturních, sportovních, veřejných nebo jiných volnočasových akcích již nejsou možné.

Digitální ohlášení příjezdu podle vzorového nařízení o karanténě (příjezdový formulář)                                                                

Od 8. listopadu 2020 se musí osoby, které v posledních 10 dnech pobývaly v rizikové oblasti (až na několik výjimek), před příjezdem do Německa ohlásit na webové stránce www.einreiseanmeldung.de a potvrzení o provedeném ohlášení příjezdu musí mít při příjezdu do země u sebe.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví poskytuje na svých webových stránkách obecné informace o digitálním příjezdovém formuláři (DEA). Podle toho existují následující výjimky z povinnosti ohlášení příjezdu:

  • Osoby, které rizikovou oblastí pouze projížděly a nezdržely se tam,
  • osoby, které do Německa cestují pouze za účelem tranzitu,
  • osoby, které se v rámci příhraničního styku se sousedními zeměmi zdržely v rizikové oblasti méně než 24 hodin, nebo které přijíždějí do Německa na méně než 24 hodin,
  • osoby, které co Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky,
  • přeshraniční pracovníci (pendleři).

Zde naleznete nařízení týkající se karantény v obou spolkových zemích sousedících s Českou republikou a ve spolkové zemi Berlín:  

 Nařízení o karanténě – Bavorsko

 Nařízení o karanténě – Berlín

 Nařízení o karanténě – Sasko

Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde.

Seznam rizikových oblastí je pravidelně aktualizován Robert-Koch-Institutem s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci – viz zde.

Další informace:

Generální konzulát ČR v Drážďanech

Generální konzulát ČR v Mnichově

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze