deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
overeni
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování

Zastupitelský úřad ČR v Berlíně provádí ověření shody opisů a kopií listin s předkládanou listinou (vidimace), ověření pravosti podpisu (legalizace), ověření správnosti překladu veřejné listiny a uznání podpisu za vlastní.

1. Vidimace (ověření shody opisů a kopií listin s předkládanou listinou)

Je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Důležité upozornění: Nelze ověřit kopii občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby - dle § 2 vyhl. č. 187/2017 Sb.

2. Legalizace (ověření pravosti podpisu)

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem. Ověření podpisu na některých listinách není zpoplatněno. Bližší informace sdělí Velvyslanectví ČR v Berlíně.

3. Ověření správnosti překladu veřejné listiny

se provádí v případě překladu z německého jazyka do českého nebo naopak.

4. Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

Pozn: Pro aktuální výši poplatků, která se může měnit v závislosti na aktuálním směnném kurzu Kč k € kontaktujte prosím konzulární úsek.

Vaše další dotazy můžete konzultovat na telefonním čísle +49 (0)30 22638 131, -115 nebo -124.