deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nařízení spolkové vlády k cestování do Německa

(Archivní článek, platnost skončena 31.07.2021.)

Spolková vláda přijala dne 13. 1. 2021 nařízení, které platí od 14. ledna 2021. Největší změny se vztahují na země, které jsou zařazeny do skupiny zemí s vysokým rizikem, nebo ty, ve kterých se objevují určité / nebezpečné mutace viru.

Nařízení stanoví, že existují 3 druhy rizikových oblastí/zemí (riziková, vysoce riziková a oblast s mutujícím virem).

I. Osoby, které v uplynulých 10 dnech navštívily "běžnou" rizikovou zemi, se musí před příjezdem do Německa registrovat a absolvovat test (a nejdéle 48 hodin po příjezdu do Německa disponovat jeho výsledkem).  Pokud s testem již přijíždí, nesmí být starší 48 hodin.

 

Výjimky z registrační povinnosti:

-     osoby, které rizikovou oblastí pouze projížděly

-     osoby, které Německem pouze projíždějí

-     osoby, které se v rámci pohraničního styku v rizikové oblasti zdržovaly méně než 24 hodin nebo do Německa přijíždějí na méně než 24 hodin

-     osoby pracující v dopravě - přepravci

-     oficiální delegace, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

Osoby zařazené do uvedených výjimek nepodléhají testovací povinnosti.

Další výjimky z testovací (nikoli registrační) povinnosti mají

  • v případě pobytu v Německu méně než 72 hodin:

a) osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzného 1. stupně, manžela případně partnera

b) osoby pracující ve zdravotnictví

c) vysoce postavení diplomaté

d) policisté při výkonu služby

  • pendleři v obou směrech
  • vojáci, příslušníci NATO
  • osoby, u nichž to v odůvodněném případě příslušný hygienický úřad povolí

II. Pro nově definovanou skupinu vysoce rizikových zemí, kam  patří i ČR, platí následující pravidla:

Přepravci přijíždějící z těchto zemí podléhají v SRN registrační povinnosti. Ostatní výjimky z registrační povinnosti zůstávají zachovány.

Přijíždějící osoby z vysoce rizikových zemí jsou povinny disponovat negativním testem (ne starším 48 hodin) na koronavirus již při příjezdu do SRN.

Výjimky z testovací povinnosti jsou možné pro

- osoby, které vysoce rizikovou oblastí pouze projížděly

-  osoby, které Německem pouze projíždějí

- přepravce při pobytech kratších než 72 hodin v SRN

- oficiální delegace, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

- osoby, u nichž to v odůvodněném případě příslušný hygienický úřad povolí

III. Pro nově definovanou skupinu  rizikových zemí s mutujícím virem platí následující pravidla:

Pro přijíždějící z těchto zemí platí povinnost registrace příjezdu a doložení negativního testu bez výjimky (tedy i v případě např. průjezdu Německem, pobytu do 24 hod., nebo mezinárodní dopravy)

Pro všechny skupiny platí, že test je nutné uchovat po dobu 10 dnů po příjezdu do SRN a předložit jej na vyžádání příslušného úřadu.

Testovací povinnost se nevztahuje na děti do 6 let.

Karanténní pravidla jsou v kompetenci jednotlivých spolkových zemí a jsou nadále v platnosti.

 

Důležité odkazy

 

Registrační formulář

Karanténní vyhlášky jednotlivých spolkových zemí

Informace Velvyslanectví SRN v Praze