deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německo zařadilo Českou republiku od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem

(Archivní článek, platnost skončena 26.03.2021 / 15:52.)

Německo zařadilo Českou republiku od 14. února 2021 na seznam rizikových zemí / oblastí / s mimořádně nakažlivou variantou viru.  Zákaz cest a přepravy cestujících z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru do Německa platí nyní - až na výjimky - i pro vstup cestujících z České republiky. Občané jiných států než Německa a osoby bez trvalého bydliště v Německu nesmějí – až na výjimky – vstupovat na území Německa ani zemí projíždět. Dopravní společnosti (železniční, autobusová, lodní nebo letecká doprava) až na výjimky nesmí přepravit osoby z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru do Německa.  

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de , mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí před vstupem na území Německa disponovat negativním výsledkem testu (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa  starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Obchodní / služební cesty nad rámec výjimek pro pendlery (stanovených spolkovými zeměmi Sasko a Bavorsko) a pracovníky v dopravě nejsou německou stranou s odvoláním na vyjádření německého ministerstva zahraničí povoleny.

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a doklad o negativním výsledku testu.

Všichni cestující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama.

Výjimka z karantény je možná pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

- osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)

- pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země).

- v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Ostatní cestující podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty. Rozcestník k portálům jednotlivých spolkových zemí, kde lze nalézt karanténní opatření proti COVID19, je k nalezení níže.

Spolková policie vytvořila formulář, kterým se jí můžete dotázat, zda spadáte do některé z oblastí výjimek.

Dle informací uveřejněných na webové stránce spolkového ministerstva vnitra považuje Německo za vážné důvody pro cestu na své území zejména:

- má-li cestující na území Německa pobytové oprávnění;

- jedná-li se o německého občana a jeho nejbližší rodinné příslušníky;

- cesty z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že dojde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě), resp. v humanitárních případech, hrozí-li nebezpečí na zdraví a životě;

-  jedná-li se o osoby pracující v přepravě (silniční, železniční, letecké nebo lodní) zboží;

-  jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví a soc. péče;

- jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, jehož odložení by mělo za následek zdravotní komplikace (v  tom případě mohou cestovat dotyčná osoba a jedna blízká osoba jako doprovod).

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu hromadnou dopravou osob, které nemají pobytové oprávnění na území Německa a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí  s mimořádně nakažlivou variantou viru. 

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

-------------------------

Informace a text spolkového koronavirového nařízení: Kabinett beschließt neue Coronavirus-Einreiseverordnung (bundesgesundheitsministerium.de)

 

Důležité odkazy

Webové stránky Generálního konzulátu ČR v Mnichově

Webové stránky Generálního konzulátu ČR v Drážďanech

Informace Velvyslanectví SRN v Praze

Webové stránky spolkového ministerstva vnitra

Portál zemské vlády Saska

Portál zemské vlády Bavorska