deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla cestování z ČR do Německa do 12. 5. 2021

(Archivní článek, platnost skončena 13.05.2021 / 11:41.)

Do 12. 5. 2021 platí pro cestující z ČR do Německa přechodně pravidla z doby, kdy byla ČR považována  za vysoce rizikovou zemi (Hochinzidenzgebiet).

Povinná registrace příjezdu

Pro osoby cestující z ČR do SRN, které se nacházely v ČR v době, kdy byla ČR považována za vysoce rizikovou oblast platí po přechodnou dobu 10 dnů od přeřazení ČR mezi "běžné" rizikové země (tj. do 12. 5. 2021) nadále podmínky pro vstup do Německa podle spolkového koronavirového nařízení (Coronavirus-Einreise-Verordnung) týkající se příjezdu z vysoce rizikových zemí/oblastí.

Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země  (tj. do 12. 5. 2021 i ČR), je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ji předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Výjimky z registrační povinnosti:

  • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
  • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
  • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
  • osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

Povinnost testu či potvrzení

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové země/oblasti (do 12. 5. 2021 i ČR) platí povinnost mít u sebe lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu); v případě cesty prostředkem přepravní společnosti jsou povinny předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna.

 

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení v případě příjezdu ze země/oblasti s vysokou incidencí:

  • osoby, které vysoce rizikovou zemí/oblastí pouze bez zastávky projely,
  • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí,
  • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření),
  • osoby, které se vrací do Německa jako členové oficiálních delegací přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín nad Rýnem/Bonn a v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
  • osoby, kterým příslušný orgán podle zákona o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz) udělil další výjimky v případě závažného důvodu.

Testovací povinnost se netýká dětí mladších 6 let.

Všechny výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

Pozor - v případě, že osoby cestující z vysoce rizikové země do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.

 

Povinnost karantény

Karanténní opatření včetně výjimek se řídí vyhláškami jednotlivých zemských vlád.

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

-------------------------

Informace a text spolkového koronavirového nařízení: Kabinett beschließt neue Coronavirus-Einreiseverordnung (bundesgesundheitsministerium.de)

 

Důležité odkazy

Webové stránky Generálního konzulátu ČR v Mnichově

Webové stránky Generálního konzulátu ČR v Drážďanech

Informace Velvyslanectví SRN v Praze