česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Konzulární služby a informace pro občany ČR

Uzavření sňatku na velvyslanectví ČR v Pekingu

Vydání nového cestovního pasu

Narození dítěte v ČLR - souhrnná informace

Vzhledem k narůstajícím případům narození dítěte na území Čínské lidové republiky jsme připravili souhrnnou informaci týkající se této problematiky. V dostatečném časovém předstihu před narozením dítěte proto kontaktujte příslušný český… více ►

Žádost o vystavení rodného listu (duplikát)

DROZD - Registrace občanů při cestách do zahraničí

Podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů ČR

Pomoc v nouzi

Postup při ztrátě cestovního pasu

Svatba v ČLR - vystavení českého oddacího listu

Tato informace je určena českým občanům, kteří uzavřeli manželství s čínským protějškem na území pevninské Číny. Pokud jste uzavřeli manželství s občanem/občankou Číny na území jiného státu, kontaktujte nejbližší konzulárně příslušný… více ►

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v souvislosti se sňatkem v ČLR

Na příslušném čínském matričním úřadě si zjistěte, jaké doklady budou k registraci Vašeho manželství s občanem / občankou Číny požadovat. Pokud bude jedním z dokladů také prokázání právní způsobilosti, v tomto článku naleznete informace, jak o… více ►