česky  қазақша  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace

Občané Kazachstánu a Kyrgyzstánu podléhají pro krátkodobé (do 90 dnů) i dlouhodobé (nad 90 dnů) pobyty v ČR/schengenském prostoru vízové povinnosti.

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum lze podat ve vízovém centru VFS Global  v  Astaně a Almaty, pokud je ČR jediným nebo hlavním cílem cesty do schengenského prostoru. Občané Kyrgyzstánu mohou žádat o schengenské (krátkodobé) vízum za účelem návštěvy ČR ve vízovém centru VFS Global  na adrese Ibraimova 103, 11. poschodí,  Business Centre Victory,  Biškek  o těchto vízech rozhoduje zastupitelský úřad Švýcarska v Biškeku: telefon: +996 312 30 10 36, e-mail: bik.visa@eda.admin.ch

 Žádost o dlouhodobé vízum/pobyt může státní příslušník Kazachstánu a Kyrgyzstánu podat pouze na zastupitelském úřadu ČR v Astaně. Na jiném zastupitelském úřadě ČR může podat žádost o schengenské (krátkodobé) vízum nebo žádost o dlouhodobé vízum/pobyt pouze ve státě, ve kterém má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Územní obvody zastupitelských úřadů ČR.

S ohledem na povinný odběr biometrických prvků (otisků prstů) v rámci vízového procesu je osobní přítomnost žadatelů nezbytná. Výjimka z povinnosti odebrání otisků prstů se vztahuje na osoby mladší 12 let. Pokud žadatel v posledních 5 letech cestoval do schengenského prostoru a odevzdal biometrické prvky, není nutná osobní přítomnost a žádost může podat jiná osoba vybavená ověřenou plnou mocí.

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum se podává prostřednictvím vízového centra VFS v Astaně (kancelář č. 111, 11. patro, Business Centrum Kaskad, ul. Kabanbay Batyr 6/1, 010 000, Astana, Kazakhstan) a Almaty (kancelář č. 502, Business Centrum Alatau Grand, 1. patro, ul. Timiriyezeva 28B, 050000, Almaty, Kazakhstan).  

 Zpracování žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum podané na zastupitelském úřadě ČR v Astaně trvá minimálně 15 dnů.

Zpracování žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum podané prostřednictvím vízového centra v Astaně trvá minimálně 15 dnů, prostřednictvím vízového centra v Almaty minimálně 15  dnů plus 5 dní přeprava.

Vízový poplatek činí 80 euro, děti ve věku 6 - 12 let 40 euro. Konzulární úsek zastupitelského úřadu ČR v Astaně přijímá poplatky  v euro v hotovosti nebo platební kartou.

Vízová centra přijímají vízové poplatky v místní měně (kazachstánské tenge) včetně manipulačního poplatku v ekvivalentu 20 euro.

Poplatek  zpracování žádosti o dlouhodobé vízum činí 2500 korun (cca 103 euro v závislosti na kurzu).

Zamítnutí víza - odvolání

V případě neudělení krátkodobého schengenského víza (nebo jeho zrušení nebo prohlášení za neplatné) žadatel obdrží jednotný formulář pro oznámení důvodů neudělení, zrušení nebo prohlášení víza za neplatné, ve kterém je uveden důvod, příp. důvody neudělení, zrušení či prohlášení víza za neplatné, a poučení ohledně opravného prostředku, jímž je žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza.

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, do 15 dnů od převzetí/doručení jednotného formuláře. Žádost lze podat osobně a musí být uhrazen správní poplatek 80 euro.  Žádost o odvolání musí  být  podepsána žadatelem, příp. zmocněným zástupcem. Přesné instrukce jsou uvedeny na jednotném formuláři.

žádosti o nové posouzení důvodů žadatel uvede, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí konzulárního úřadu. Informace, které nebyly součástí žádosti o vízum, nemohou být důvodem pro podání žádosti o nové posouzení důvodů.

Je-li žádost o schengenské vízum zamítnuta z důvodu uplatnění negativního stanoviska v rámci tzv. předchozích konzultací, žadatel obdrží jednotný formulář s uvedením jednoho nebo více z následujících důvodů:  

● jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost (důvod č. 7),

● jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro veřejné zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 21 nařízení 2016/399 (Schengenský hraniční kodex) (důvod č. 8), nebo

● jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro své mezinárodní vztahy (důvod č. 9).

Pokud je ČR členským státem, nebo jedním z členských států, který negativní stanovisko uplatnil, žadatel o schengenské vízum má možnost domáhat se v ČR ochrany proti takovému určení. Pro více informací lze kontaktovat Ředitelství služby cizinecké policie jakožto orgán zodpovědný za provádění konzultací při udělování schengenských víz.

Poplatek za podání žádosti o nové posouzení důvodů činí 80 Euro. V případě rodinných příslušníků občanů EU/ČR je podání žádosti o nové posouzení důvodů zdarma.

Žádost o nové posouzení důvodů je následně postoupena Ministerstvu zahraničních věcí, které ji v 60-ti denní lhůtě přezkoumá. Žadatel je o výsledku informován prostřednictvím konzulárního úřadu, který o žádosti rozhodl.

V případě, že Ministerstvo zahraničních věcí žádost o nové posouzení důvodů zamítne, může žadatel podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku žádosti o nové posouzení důvodů. V souladu s § 172 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, je příslušným soudním orgánem krajský soud, v jehož obvodu by žadatel po vstupu na území plnil svou ohlašovací povinnost. Z podkladů k žádosti o vízum musí být zřejmá adresa předpokládaného pobytu žadatele na území ČR.

V případě neudělení dlouhodobého víza se žádost o nové posouzení důvodů zasílá přímo (nikoliv cestou konzulátu) Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky. 

 

Informace pro cizince:

Seznam pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro cizince-kontakty.aspx

Informační publikace pro cizince

http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-publikace-pro-cizince.aspx