česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: HZJZ Chorvatsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID 19: Postup v případě nakažení během pobytu v Chorvatsku

Závod veřejného zdraví Chorvatské republiky zveřejnil metodické postupy pro případy výskytu nakažení turistů nemocí COVID - 19.
Pro informaci zveřejňujeme pracovní překlad dokumentu.

Postup při onemocnění hostů turistického ubytování v době pandemie COVID – 19

 1. Úvodní ustanovení:
 • Organizace místní samosprávy, místní krizové štáby, zdravotní zařízení a hotelové a turistické komplexy určí poskytovatele zdravotní péče pro hosty a to prostřednictvím tzv. turistických lékařských ordinací, příslušných jednotlivým ubytovacím komplexům.
 • Místní krizové štáby a zdravotnická zařízení v turistických destinacích zajistí testovací kapacity na COVID – 19
 • Místní krizové štáby a zdravotnická zařízení zajistí kapacity pro odběr vzorků (stěrů) v ordinacích případně přímo v ubytování
 • Místní krizové štáby, zdravotnická zařízení a rychlá lékařská služba zajistí převoz nakažených do ordinací nebo do místa nařízené karantény.
 • Místní krizové štáby a organizace místní samosprávy zajistí odpovídající objekty pro karanténu/samo izolaci nakažených, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Rovněž zajistí karanténu/samo izolaci i pro zdravé osoby, která byly s nakaženými v kontaktu a kterým bude karanténa/samo izolace nařízena.
 • Na internetových stránkách místních samospráv a turistických organizací budou zveřejněny kontakty na příslušná lékařská zařízení.

 

         2. V případě podezření na nákazu COVIDEM – 19:

 • Majitel nemovitosti, popř. jím určená osoba (dále jen „odpovědná osoba“) oznámí podezření na nákazu příslušenému lékařskému zařízení za účelem provedení testů.
 • Určený lékař určí, zda stav hosta vykazuje známky nákazy COVID – 19 a rozhoduje o dalším postupu popř. přizvání epidemiologa.
 • V případě, lékař potvrdí podezření na nakažení virem SARS-CoV-2, odpovědná osoba vyzve hosta, aby se nadále zdržoval pouze v uzavřeném prostoru ubytování. Dále zajistí dostatek ochranných prostředků – zejména jednorázových roušek a rukavic. Host zůstává v takto určené izolaci do další návštěvy lékaře, do doby převozu do lékařského zařízení, popř. obdržení dalších instrukcí lékaře.
 • V případě, že hostův zdravotní stav vykazuje známky nakažení COVID – 19 budou mu odebrány vzorky (stěry). Stejně tak všem osobám, se kterými byl v kontaktu. Dále bude všem nařízena izolace do doby obdržení výsledku testů.
 • Zaměstnanci ubytovacích zařízení či poskytovatelé ubytování nemají do místa izolace (nejčastěji pokoje nebo apartmánu hosta) přístup. Osoby v samo izolaci musí v určeném prostoru samy udržovat čistotu. Čisticí prostředky poskytne ubytovatel. Ubytovatel rovněž zajistí stravování a případné nákupy. Veškeré jídlo či nákupy musí být ponechány k převzetí u vstupu do prostoru samo izolace.
 • V případě nutnosti kontaktu s podezřelým na nákazu COVID – 19 je k tomu určena jedna osoba, která důsledně dodržuje meziosobní vzdálenost, nošení ochranných pomůcek a pravidla hygieny.
 • Veškeré použité masky, roušky, rukavice a další ochranné pomůcky musí být ukládány do k tomu určených odpadkových pytlů a košů.
 • Hosté ze stejné skupiny nebo rodiny s osobou podezřelou na nákazu musí rovněž zůstat v izolaci do doby výsledku testů.
 • V případě, že testy vyloučí nákazu COVID – 19 určený lékař určí další postup dle zdravotního stavu hosta. Ruší se izolace pro všechny osoby a povoluje se jejich další volný pohyb – za dodržování hygienických standardů pro ochranu zdraví.

 

          3. V případě potvrzení nákazy COVID – 19:

 • Host s potvrzenou nákazou COVID – 19, jehož zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci je převezen do určeného zdravotnického zařízení osobním vozem, organizovaným převozem nebo sanitním vozem. V případě, že je jeho zdravotní stav vážný, či život ohrožující zasahuje rychlá záchranná služba. Převoz nakažených veřejnou dopravou je zakázán.
 • V případě nakažení domácí hostů (občanů Chorvatské republiky), kteří vykazují lehký průběh onemocnění, se doporučuje, aby samo izolaci strávili ve svém vlastním bydlišti. V takovém případě jejich péči přebírá lékař příslušný podle jejich bydliště na území Chorvatské republiky.
 • V případě domácích hostů (občanů Chorvatské republiky), kteří byli v kontaktu s nakaženým, se rovněž doporučuje samo izolace ve vlastním bydlišti a v péči příslušného lékaře a epidemiologa.
 • Cizinec s prokázanou nákazou COVID – 19, jehož zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci a domácí host s prokázanou nákazou, který nemá možnost domácí samo izolace, bude umístěn do určeného zařízení, které za tímto účelem zřídí místní samospráva. V různých případech může jít o upravené ubytovací kapacity, apartmány, mobilní domy, apod. V těchto zařízeních přebírá lékařskou péči určený lékař a epidemiolog. Do stejného zařízení budou umístěni i všichni, kdo přišli s nakažených do styku a nemají možnost samo izolace.
 • Cizinci s prokázanou nákazou COVID – 19 včetně osob, které s nimi přišly do styku, mohou i před vypršením doby samo izolace uskutečnit návrat do domovského státu. Mohou tak ale učinit pouze po konzultaci s příslušnými zdravotnickými orgány domovského státu a v souladu s mezinárodními zdravotnickými předpisy (IHR) a zároveň při specifikaci způsobu a financování jejich transportu.
 • Zaměstnanec, případně osoba v domácnosti s prokázanou nákazou COVID - 19, který využívá ubytování, musí být umístěn do domácí samo izolace, popř. do příslušného zdravotnického zařízení dle jejich aktuálního stavu.
 • O ukončení izolace rozhoduje lékař, který tuto izolaci nařídil.