česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady

Zde naleznete informace o možnosti získání matričních dokladů prostřednictvím zastupiteského úřadu ČR v zahraničí jako je rodný list, oddací list atd.

Žádost o vystavení českého rodného listu

narozeni

Jak získat první český rodný list dítěte narozeného v zahraničí. více ►

Žádost o vystavení českého oddacího listu

manzelstvi

Jak zaregistrovat v České republice manželství, které jste uzavřeli v zahraničí. více ►

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

umrti

Zde naleznete informace a formuláře nutné k zápisu úmrtí v zahraničí a vystavení českého úmrtního listu. více ►

Duplikáty českých matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list)

duplikat_matricniho_dokladu

Jak získat duplikát českého rodného, oddacího, anebo úmrtního listu. více ►

Rozvod v zahraničí - uznání rozsudku Českou republikou

razitko

Uznání rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu či neplatnosti manželství. Změna příjmení na původní. více ►

Výměna občanského průkazu po návratu z ciziny

obcansky_prukaz_specimen

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny. více ►

Uzavírání manželství na velvyslanectví ČR ve Washingtonu

manzelstvi

Vedoucí zastupitelských úřadů ČR v zahraničí jsou za splnění stanovených podmínek oprávněni přijímat prohlášení snoubenců o tom, že spolu chtějí vstoupit do manželství. více ►

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

obcansky_prukaz_novy

Informace o možnosti ukončení trvalého pobytu na území České republiky. více ►