česky  english 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky ve Washingtonu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.
 

WASH202307040001- Rozhodnutí Č.j.: OAM-7063-5/DV-2023 "Informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza" žadatelce JUAREZ Samantha Emilie - vyvěšeno na úřední desce dne 06. 02. 2024 - staženo dne 23.02.2024.