česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane

Struktura organizacyjna Ambasady RCz

Ambasador

Břetislav Dančák

Wydział Polityczny

Miroslav Kolatek, Radca Minister
Radovan Vaner, Radca
Petr Maryška, Radca
Tibor Opěla, I Sekretarz - protokół


Wydział Konsularny

Petr Jesenský, Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego


Wydział Handlowy

Jaroslav Remeš, Radca Minister

Jakub Rudý, I Sekretarz


Wydział Kultury / Czeskie Centrum

Petr Vlček, II Sekretarz


Wydział Techniczno-Administracyjny

Martina Maryšková, Attaché


Biuro Attaché Obrony

płk Radim Filipovský, Attaché Obrony

ppłk Vladimír Luzar, Attaché ds. Lotnictwa Wojskowego


Oficer Łącznikowy Policji

ppłk Luděk Petřek