česky  français 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace (pro cizince)

Udělování krátkodobého a dlouhodobého víza se řídí zákonnou úpravou o pobytu cizinců na území České repuliky a dalšími předpisy zejména Vízovým kodexem Evropské Unie. Ten upravuje udělování krátkodobých víz.

Jednací jazyk

Velvyslanectví České republiky v Tunisu oznamuje, že v souladu ustanovením § 169 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou jednacími jazyky zdejšího úřadu… více ►