česky  français 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobá schengenská víza

Schengenská víza – nový způsob podávání žádostí

thumb

Zastupitelský úřad České republiky v Tunisu bude od 4. září 2023 využívat pro příjem všech žádostí o krátkodobá schengenská víza (kromě níže uvedených výjimek) vízové centrum společnosti VFS Global v Tunisu. Žádosti o dlouhodobá víza a povolení… více ►

Koncesní řízení na vízový outsourcing v Tunisku

Velvyslanectví ČR v Tunisku informuje, že koncesní řízení na externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o krátkodobá schengenská víza v Tunisku bylo zahájeno. více ►

Žádost o krátkodobé schengenské vízum

Občané Tuniska podléhají pro krátkodobé pobyty do 90 dnů v Schengenském prostoru vízové povinnosti. Žádost o udělení krátkodobého schengenského víza žadatel podává osobně ve vízovém centru společnosti VFS na základě předem sjednaného termínu.… více ►

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza

V případě neudělení krátkodobého schengenského víza (nebo jeho zrušení nebo prohlášení za neplatné) žadatel obdrží jednotný formulář pro oznámení důvodů neudělení, zrušení nebo prohlášení víza za neplatné, ve kterém je uveden důvod, příp. důvody… více ►

Fond pro vnitřní bezpečnost

thumb

Projekt Intenzifikace konzulárního školícího modulu ISF/11/01 – Cílené školení konzulárních pracovníků pro mini region Magreb + Nigérie, Ghana, Etiopie, Senegal (Tunis, 6. – 7. září 2022). více ►

Vízové opatření - Gambie

V souladu se čl. 25a vízového kodexu (spolupráce na poli zpětného přebírání osob) a na základě zprávy Evropské komise rozhodly členské státy schengenského prostoru přijmout dočasné vízové opatření vůči třetímu státu – Gambie. více ►

Rodinný příslušník občana EU/ČR - žádost o krátkodobé schengenské vízum

Rodinný příslušník občana EU/ČR může na zastupitelském úřadě požádat o krátkodobé schengenské vízum k pobytu do 90 dnů. více ►

Informace o cestování pro nesezdané páry

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou při splnění předepsaných podmínek přicestovat do ČR na základě schengenského víza za účelem návštěvy rodiny a přátel. více ►

Žádost o krátkodobé a dlouhodobé vízum do ČR

Jednotlivé druhy víz a požadované doklady nutné k přijetí žádosti jsou popsány v následujících článcích. Dokumenty pouze v arabštině nejsou přijímány. více ►