česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární a vízové poplatky

Správní poplatky lze platit v hotovosti v tuniských dinárech dle aktuálního platného kurzu, příp. bezhotovostně mezinárodní platební kartou (VISA, Mastercard a další).

Vízové poplatky

 

Žádost o krátkodobé schengenské vízum                            80 EUR

 

Žádost o krátkodobé schengenské vízum rodinného příslušníka občana EU                      zdarma

Žádost o krátkodobé schengenské vízum na základě  dohody o usnadnění udělování víz mezi EU a některými třetími státy (např. Ukrajina, Moldavsko, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie a další státy)           35 EUR

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza                80 EUR

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana EU                zdarma

Žádost o dlouhodobé vízum                                              2 500 Kč

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání       5 000 Kč                                  

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu                  2 500 Kč

Žádost o povolení k trvalému pobytu                             2 500 Kč

Žádost o vydání zaměstnanecké karty                            5 000 Kč                                 

Žádost o vydání modré karty                                            5 000 Kč                                 

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let (týká se pouze žádostí o schengenská a dlouhodobá víza, žadatelé o povolení k dlouhodobému pobytu standardně příslušný poplatek hradí).

Od poplatku jsou dále osvobozeni  žadatelé o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.

 

Nejčastější konzulární poplatky

Žádost o cestovní pas pro občana staršího 15 let                                1 200 Kč

Žádost o cestovní pas pro občana mladšího 15 let                                400 Kč

Žádost o cestovní průkaz                                                                            400 Kč

Žádost o výpis z rejstříku trestů                                                                200 Kč

Přijetí žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně  200 Kč

Žádost o vydání osvědčení o českém státním občanství                      300 Kč

Ověření podpisu nebo jeho uznání za vlastní                                         250 Kč

Ověření kopie                                                                                                300 Kč za každou započatou stranu

Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)  600 Kč