česky  français 

rozšířené vyhledávání

Pomoc občanům v nouzi

 
Ačkoli je Tunisko považováno za bezpečnou turistickou destinaci, považujeme za nutné Vás upozornit na častější výskyt kapesních krádeží.
 
Jak postupovat v případě:
 
Ztráty či krádeže cestovních dokladů:
  • je nezbytné okamžitě kontaktovat policii k sepsání protokolu o krádeži či ztrátě v jazyce francouzském (attestation de vol/attestation de perte); a
  •  telefonicky kontaktovat Velvyslanectví ČR v Tunisu za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu k cestě do ČR (viz náhradní cestovní doklad)
 
Ztráty či krádeže finančních prostředků:
  • je možné požádat příbuzné (známé) v ČR o jejich převod do Tuniska prostřednistvím banky Western Union, která zajišťuje převod finančních prostředků obratem
 
Zdravotních problémů:
  • Obecně platí, že do Tuniska je  nezbytné cestovat s dobrým zdravotním pojištěním pro zahraničí. Široká síť státních i soukromých zdravotnických zařízení poskytne lékařskou  pomoc, většinou na dobré profesionální úrovni. Na soukromých klinikách je péče dražší, ale na vyšší profesionální úrovni. V případě běžných ambulatních ošetření je péče hrazena na místě v místní měně, tato částka je pak refundována platných podmínek pojišťovnou v ČR. V případě zdravotních potíží doporučujeme obratem kontaktovat delegáta Vaší CK nebo ubytovací zařízení, které zajistí lékařskou pomoc.
 

 

 
Důležitá telefonní čísla:  
lékařská záchranná služba 190
policie 197
hasiči 198