česky  français 

rozšířené vyhledávání

Cestování se zvířaty

Podmínky pro cestování do/z Tuniska s domácím zvířetem

Podmínky vývozu zvířete z Tuniska:

1. čip.
2. osvědčení o dobrém zdraví zvířete vydané autorizovaným tuniským ošetřujícím lékařem, které dále ověří tuniské ministerstvo zemědělství a vydá potřebný doklad „Certificat sanitaire pour animaux de compagnie“ ve své letištní pobočce: Direction du Controle sanitaire na mezinárodním letišti Tunis – Carthage.

* pokud je zvíře tuniské provenience, musí být čipováno či tetováno před první cestou do zahraničí v Tunisku.
Dalším nezbytným předpokladem k obdržení osvědčení o dobrém zdraví zvířete je záznam o provedené povinné vakcinaci proti vzteklině, který nesmí být starší než rok.

Podmínky dovozu zvířete do Tuniska:

1. platné veterinární osvědčení vydané Státní (městskou) veterinární správou v ČR, které není starší 3 dnů.
2. čip.
3. doporučuje se pas EU, který je vydáván na základě čipování.

Podmínky vývozu zvířete do ČR:

1. cestovní doklad EU zvířete (měl by stačit) s platným záznamem o povinné vakcinaci (vzteklina).
2. dále dle požadavků každé zamě s tím, že v prostoru EU stačí cestovní doklad zvířete.

Podmínky dovozu zvířete do ČR:

1. platné veterinární osvědčení vydané příslušným úřadem země odkud zvíře cestuje, což je v případě Tuniska osvědčení ministerstva zemědělství a jde o doklad „Certificat sanitaire pour animaux de compagnie“ vydaný : Direction du Controle sanitaire na mezinárodním letišti Tunis – Carthage. Osvědčení nesmí být starší 3 dnů.
2. výše uvedené osvědčení se doporučuje zaslat útvaru sanitární kontroly na Letišti-Ruzyně faxem* spolu s průvodním dopisem, kde bude uvedeno:
Oznámení o dovozu kočky/psa/atd.
Jméno a příjmení majitele
Datum a číslo letu
Přílohy – osvědčení

číslo faxu: 00420220113267

3. předložit cestovní doklad zvířete (záznam o čipování a provedené vakcinaci, kde záznam o očkování proti vzteklině nesmí být starší 1 roku a mladší 3 měsíců)

* Na letišti při odbavení se doporučuje hlásit dovoz při východu z odbavovací haly a předložit cestovní doklad EU zvířete.