english  česky 

rozšířené vyhledávání

Překladatelé

Evidenci znalců a tlumočníků vede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Úplný seznam soudních tlumočníků z/do hebrejského jazyka naleznete na webové stránce Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz - odkaz „Znalci a tlumočníci“

Seznam překladatelů, kteří požádali o zveřejnění svých údajů na webové stránce ZÚ Tel Aviv, naleznete v tabulce níže.

Jméno

Tel. číslo

E-mail

Adresa

ADAMOVÁ EVA


+420 733 648 916

eadam@volny.cz

Koulova 1568/3, 160 00 Praha 6

DUNAJEVSKÁ JUDITA


+420 736 777 616

jdunayevsky@gmail.com

http://datalot.justice.cz/icons/ecblank.gifPalác YMCA - 6th Floor, Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 www.dunayevsky.com

HRON DAVID

+420 605 063 813
+972 52 3635558

davidhron1@gmail.com

Janáčkova 823/15, 460 01 Liberec 1

ROZOV MICHAELA


+420 736 737 586

 

 

michaelarozov@hotmail.com

Eliášova 48, 160 00 Praha 6

SLÁMOVÁ MARKÉTA

+420 731 111 605

slamova.marketa@volny.cz

Mimoňská 637/16, 190 00 Praha 9

SOLEH TEWFIQ


+420 608 210 835

t.soleh@seznam.cz

http://datalot.justice.cz/icons/ecblank.gif

Rájov 114, 353 01 Mariánské Lázně

ŠESTÁKOVÁ MAGDA

+420 776 146 323

sestakovamagda@volny.cz

 

Rohová 836, 252 62 Horoměřice

 

Veřejné listiny, které budou v ČR použity při řízení vedeného podle školského zákona (diplomy, vysvědčení atd), jsou akceptovány orgány v ČR pouze tehdy, pokud je překlad pořízen a ověřen tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků, tedy ne zastupitelským úřadem nebo honorárním konzulátem.