english  česky 

rozšířené vyhledávání

Doporučení pro cesty

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

Velvyslanectví ČR ve Tel Avivu doporučuje občanům ČR, aby se před cestou do zahraničí zaregistrovali v databázi Ministerstva zahraničních věcí DROZD sloužící k poskytování operativní pomoci občanům, kteří by se v průběhu pobytu v zahraničí mohli ocitnout ve stavu nouze, ohrožení života nebo zdraví, případně by jim hrozila závažná újma.

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí:

  1. Informace o cestovateli
  2. Informace o spolucestujících rodinných příslušnících
  3. Údaje o pobytu v zahraničí
  4. Kontaktní osoba v ČR

Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po plánovaném ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze automaticky vymazány.

Pro případ potřeby připomínáme číslo na diplomatickou/konzulární pohotovost Zastupitelského úřadu v Tel Avivu +972 52 328 6622.

 

Upozornění na zvýšený počet krádeží na městských plážích

Velvyslanectví ČR v Tel Avivu zaznamenává v poslední době zvýšený počet drobných krádeží osobních věcí a dokladů na městských plážích zejména na území Tel Avivu. více ►

Letiště Václava Havla Praha - změny v odbavení letů

info_1

Za účelem zvýšení standardů bezpečnostních kontrol odbavených zavazadel bude od 01.03.2020 do 31.08.2020 probíhat rekonstrukce třídírny zavazadel na T1 letiště Václava Havla v Praze. více ►