english  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení par. 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb., se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

ZÚ Tel Aviv se nepodařilo doručit následující písemnosti:

 

Daniella Plitman (TELA202204070002) - Usnesení o zastavení řízení, MV OAMP č.j. OAM-9452-10/DP-2022

Usnesení o zastavení řízení (PDF, 456 KB) (Vyvěšeno dne 26.1.2024)