česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Zastupitelský úřad České republiky v Teheránu má teritoriální konzulární a vízovou kompetenci pro Íránskou islámskou republiku. Níže můžete najít uvedenou pracovní dobu a odkazy na nezbytné informace stejně tak jako nejnovější změny a oznámení. Nedoručené dokumenty jsou k nalezení na Úřední desce.

Úřední hodiny konzulárního úseku:

Pro všechny konzulární úkony a podání žádostí o víza je nezbytné mít sjednaný platný termín schůzky. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou urgentní situace českých občanů a podání žádostí o Schengenská víza rodinných příslušníků občanů členských států EU (pouze ve čtvrtek). Návod jak požádat o termín schůzky naleznete na stránce objednávací systém

K doručení doplňujících/chybějících dokumentů (např. pojištění, odvolání atd.) nebo pro vyzvednutí dokumentů (např. ověřené dokumenty, dopisy Ministerstva vnitra atd.) je možné dostavit se bez předchozího objednání v době 11:00 – 12:00.

 

Neděle

Vyzvednutí pasu/víza

Superlegalizace a ověření podpisů

12:00-12:15

12:20 -12:50

Pondělí

Vyzvednutí pasu/víza

Superlegalizace a ověření podpisů

12:00-12:15

12:20 -12:50
Úterý

Žádosti o dlouhodobá víza / pobyty

Vyzvednutí pasu/víza

 

12:20 -12:50

Středa

Žádosti o dlouhodobá víza / pobyty

Vyzvednutí pasu/víza

 

12:20 -12:50

Čtvrtek

Žádosti o Schengenská víza rodinými příslušníky občanů členských zemí EU/Přenos víza

Vyzvednutí pasu/víza

Superlegalizace a ověření podpisů

 

 

12:00-12:15

12:20 -12:50

 

Zastupitelský úřad České republiky je zavřený během českých státních svátků (1. ledna, 29.  března - 1. dubna, 1. května, 8. května, 5. července, 6. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu, 24.-26. prosince). Další uzavření úřadu budou oznámena v sekci “důležitá oznámení” viz výše.

Vízové služby

Zastupitelský úřad je zodpovědný za vízové služby pro občany Íránské islámské republiky a pro ty, kteří mají v Íránské islámské republice povolení pobytu. Obecné informace ohledně víz a pobytových žádostí pro Českou republiku jsou k nalezení zde.

Základní informace týkající se íránských specifik jsou k nalezení zde pro dlouhodobá víza / povolení k pobytu a pro krátkodobá Schengenská víza.

Metody komunikace a oficiální jazyky úřadu:

Zastupitelský úřad České republiky v Teheránu tímto oznamuje, že v souladu s §169 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění), jsou jednacími jazyky zdejšího úřadu čeština a angličtina, s výjimkou provádění výslechů, které se dle § 16 správního řádu provádějí vždy v češtině.

Žadatelé o dlouhodobá víza a povolení k pobytu, kteří nejsou schopni komunikovat ve výše zmíněných jazycích, jsou povinni zařídit si na vlastní náklady tlumočníka.

Úřad komunikuje pouze následujícími metodami: emailem, běžnou poštou, faxem nebo telefonem. Úřad nepoužívá ke komunikaci jakékoliv sociální sítě.

Úřad odpovídá na emaily (kromě spamu) obvykle do tří pracovních dnů. Během státních svátků a víkendů emaily nejsou vyřizovány. Vaše otázky prosím nepřeposílejte ani nezasílejte opakovaně.

Poplatky:

Všechny poplatky za víka a legalizace je možné platit pouze v EUR – v hotovosti. Platba v eurových mincích je vítana. Pokud je to možné, zaplaťte vždy přesnou částku.

Pokud je výše poplatku uvedena v Zákoně o správních poplatcích 634/2004Sb. v jiné měně než euro, pak bude účtován eurový ekvivalent na základě směnných kurzů poskytovaných Českou národní bankou.

Kompletní seznam všech poplatků naleznete na této stránce

Seznam vízových poplatků je k nalezení zde

Zde můžete najít nejčastější konzulární a administrativní poplatky:

Superlegalizace – 600 CZK

Ověření podpisu – 250 CZK (za každý podpis)

Vydání dočasných cestovních dokladů – 400 CZK

Běžné vydání pasu – 1.200 CZK

Běžné vydání pasu (pro děti pod 15 let) – 400 CZK

Žádost o výpis z rejstříku trestů – 200 CZK

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024

Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Voliči mohou na ZÚ Teherán požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo o… více ►

Projekt Realizace konzulárního školícího modulu

Ve dnech 11. – 13. června 2024 se v rámci projektu Realizace konzulárního školícího modulu na Zastupitelském úřadě České republiky v Teheránu uskuteční autoevaluační cesta pracovníků Vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí České… více ►

Konzulární úsek

Zde najdete obecné a kontaktní informace konzulárního úseku našeho velvyslanectví. více ►

Nouzová linka pro občany ČR

Občané ČR mohou v případě nouze a ohrožení života volat na následující telefonní linku: +98 912 817 4178. Všem občanům, kteří se nacházejí v současné době v Íránu doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví ČR v Teheránu. více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Pravidla zacházení s osobními údaji žadatelů o víza více ►

Ekonomická migrace: programy a kvóty

thumb_visa_02

Na podporu zaměstnávání zahraničních pracovníků realizuje ČR programy cílené ekonomické migrace. Gestorem všech programů cílené ekonomické migrace je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách lze nalézt bližší informace o… více ►

Obchodování s lidmi

Obecné informace a kontakty k problematice obchodování s lidmi. více ►

Koncesní řízení na Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o krátkodobá víza v Íránu

Velvyslanectví České republiky v Teheránu informuje, že bylo zahájeno koncesní řízení: Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o krátkodobá víza v Íránu více ►