english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výpis z Rejstříku trestů ČR

O  výpis z Rejstříku trestů  ČR lze zažádat následujícími způsoby: 

Prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Sydney  a to:
 1) osobně
 2) poštou

Online  -  prostřednictvím Portálu veřejné správy (elektronický výpis)

 

1. Osobní podání žádosti na GK Sydney

-         pro vydání výpisu z RT není nutné vyplňovat žádost. Žádost bude vygenerována během Vaší návštěvy

-         musíte předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR (občané ČR)

-         standardně můžeme vyhotovit překlad výpisu do anglického jazyka

-         vyhotovený výpis z RT ČR je vydán  u občanů ČR zpravidla na počkání, v případě žádosti o informace z rejstříku trestů další země EU je dokument k dispozici cca do 25 pracovních dnů.

Platbu je možné provést platební kartou (pouze při osobním podání žádosti).

Správní poplatek  Poplatky za vyhotovení výpisu za vyhotovení překladu  a jeho ověření jsou uvedeny v sazebníku konzulárních poplatků pod kódy č. 162b, 152b a 151c .

Částka za vyhotovení Výpisu z rejstříku trestů činí 200,- CZK, vyhotovení překladu 650,- CZK (za jednu stranu překladu) a jeho následné ověření 300,- CZK, a to v přepočtu na australské dolary (výše konzulárních poplatků se mění vždy k prvnímu dni v měsíci dle aktuálního kurzu CZK/AUD).


Pro urychlení vyřizování žádostí prosím  čtěte pozorně následující  informace:

2. Korespondenční podání - GK Sydney

Pro vydání výpisu z RT je nutné zaslat kompletně vyplněnou žádost. Váš podpis na žádosti musí být ověřen JP (Justice of the Peace) nebo honorárním konzulárním úřadem ČR v Austrálii/na Novém Zélandu. Pokud máte zájem o překlad do anglického jazyka, uveďte, prosím v záhlaví žádosti „MÁM ZÁJEM O PŘEKLAD“.

K žádosti připojte kopii vašeho platného identifikačního dokladu (platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas), rovněž ověřenou JP (Justice of the Peace) nebo honorárním konzulárním úřadem ČR v Austrálii/na Novém Zélandu. Na tuto kopii uveďte, že souhlasíte s pořízením kopie Vašeho dokladu pro úřední účely včetně uvedení data a Vašeho podpisu.

V žádosti nezapomeňte uvést svůj funkční emailový a telefonní kontakt a v případě zasílání výpisu poštou také adresu (v Austrálii nebo na Novém Zélandu), kam má být Výpis z rejstříku trestů ČR zaslán. K žádosti přiložte  Vámi vyplněný formulář: Souhlas se zpracováním osobních údajů. Podpis na tomto formuláři  nemusí být ověřen.

Žádost musí být zaslána v poštovním styku, Generální konzulát nemůže přijímat žádosti zaslané elektronicky (prostřednictvím e-mailu).

Žádosti zasílejte na tuto adresu: Consulate General of the Czech Republic, P.O.Box 132, Vaucluse, NSW 2030, Australia.

 

Vyhotovený výpis lze zaslat poštou nebo elektronicky (sken výpisu s překladem a příslušnými ověřeními). V  rámci urychlení vyřizování žádostí, prosím, zvolte pouze jednu variantu ( uveďte tedy na záhlaví "zaslání poštou" nebo " sken"):

Elektronické zaslání  RT (e-mailem)

Upozornění: U příslušného AUS/NZ orgánu, který výpis z RT požaduje, si s předstihem ověřte, zda dostačuje pouhý  sken dokumentu. Generální konzulát nemůže následně zasílat originál výpisu na vlastní náklady.

Pokud je pro žadatele dostačující zaslání skenu výpisu (s překladem a příslušnými ověřeními), prosíme do záhlaví žádosti uvést text „ŽÁDÁM O ZASLÁNÍ SKENU"  na emailovou adresu. Je zároveň nutné uvést funkční e-mailovou adresu, na kterou bude výpis zaslán (ve formátu .pdf). V tomto případě žadatel nehradí poštovné.

 

Zaslání  RT poštou:

Pokud žadatel požaduje zaslání originálu výpisu (ev. s překladem) poštou, hradí poštovné sám. "Zaslání poštou" uveďte na záhlaví žádosti.

Žadatelé z Austrálie -  k žádosti  přiložte   předplacenou obálku  Express Post nebo Registered Post s možností sledování zásilky.

Žadatelé z Nového Zélandu poštovné  (expres International registered post) na Nový Zéland je možné hradit pouze bezhotovostním převodem, informace o platbě Vám bude zaslána e-mailem spolu s výší platby za výpis z rejstříku trestů.

 

Úhrada správního poplatku při korespondenčním podání

Poplatky za vyhotovení výpisu a za ověření překladu jsou uvedeny v sazebníku konzulárních poplatků pod kódy č. 162b, 152b a 151c .

Částka za vyhotovení Výpisu z rejstříku trestů činí 200,- CZK, vyhotovení překladu 650,-CZK (za jednu stranu překladu) a jeho následné ověření 300,- CZK, a to v přepočtu na australské dolary +  případné poštovné.  Výše konzulárních poplatků se mění vždy k prvnímu dni v měsíci dle aktuálního kurzu CZK/AUD).

Úhradu poplatků (při korespondenčním podání) je možné provést pouze v australských dolarech  push platbou (zasláním internetového odkazu na provedení platby; odkaz bude zaslán naším úřadem) nebo bankovní převodem.  Informace o způsobu a výši platby Vám bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu po obdržení kompletní žádosti. Žádáme  klienty, aby nezasílali  hotovost.


3.  Online - Prostřednictvím Portálu veřejné správy

O elektronický výpis z rejstříku trestů může občan České republiky požádat elektronicky, prostřednictvím Portálu občana, pokud má zřízenou  elektronickou identitu (například datová schránka). Datovou schránku je možné zřídit i jinými  formami elektronické identifikace - např. bankovní identita, e-občanka - viz informace zde

Elektronický výpis  z rejstříku trestů je v takovou případě  zdarma a  získáte jej v řádu několika minut.

Žadatelům doporučujeme ověřit, zda elektronický výpis z restříku trestů bude akceptován pro jejich účely. Pro použití v  Austrálii a  na Novém Zélandu bude následně nutné zařídit ověřený překlad u akreditovaného překladatele (NAATI).


V případě dalších dotazů nás, prosíme, kontaktujte na e-mailové adrese czechpoint_sydney@mzv.cz.

 

Žádosti prosíme zasílejte na tuto adresu:

Consulate of the Czech Republic

P.O.Box 132

Vaucluse, NSW 2030

Australia

 

 

 

 

přílohy

Žádost o výpis z Rejstříku trestů ČR 30 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 17.10.2018

Souhlas se zpracováním osobních údajů 35 KB DOC (Word dokument) 1.2.2021