english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro české občany, kteří se chtějí zapojit do programu pracovní dovolené

Program pracovní dovolené mezi ČR a Novým Zélandem umožňuje českým občanům ve věku mezi 18 a 35 lety cestovat na Nový Zéland na pracovní dovolenou v délce do 12 měsíců.

Program pracovní dovolené - často kladené otázky

 

Upozornění:

Tento materiál může sloužit pouze pro základní orientaci. Byl svého času poskytnut novozélandskou stranou, nicméně od té doby se něktéré aspekty programu pracovních prázdnin změnily. K Sydney na základě připomínek zveřejněnou informaci průběžně aktualizuje, nicméně nemůže vyloučit některé odlišnosti od aktuálního stavu. Víza a režim pobytu jsou vždy ve výhradní kompetenci přijímající země, t.j. v tomto případě Nového Zélandu, konkrétně Immigration New Zealand. Další informace a formuláře žádosti najdete právě na webu tohoto úřadu www.immigration.govt.nz. Případné dotazy k programu pracovních prázdnin na Novém Zélandu rovněž doporučujeme adresovat přímo Immigration New Zealand.

Co znamená vízum v rámci Programu pracovní dovolené mezi Českou republikou a Novým Zélandem?
Program pracovní dovolené mezi Českou republikou a Novým Zélandem umožňuje českým občanům ve věku mezi 18 a 35 lety cestovat na Novým Zéland na pracovní dovolenou v délce do 12 měsíců a naopak. Hlavním cílem Vaší cesty na Nový Zéland musí být strávit zde dovolenou, takže během svého pobytu nesmíte přijmout trvalé zaměstnání. Během svého pobytu se můžete v rámci Programu zapsat do jednoho nebo více vzdělávacích či studijních kurzů v celkové maximální délce šesti měsíců.

Tento Program je v platnosti od 1. března 2005, přičemž původně byl počet míst pro české občany 100. Současná roční kvóta je 1200 míst.

Kdo může o toto pracovní vízum požádat?
Abyste mohli v rámci tohoto Programu o pracovní vízum požádat, musíte:

 • být občanem České republiky
 • být v době podání žádosti ve věku mezi 18 a 35 lety
 • nesmíte být doprovázeni při svém pobytu dětmi.

Jak je možno o pracovní vízum požádat?
Vaši žádost zašlete poštou na adresu: New Zealand Immigration Service, Mezzanine Floor, New Zealand House, 80 Haymarket, London SW1Y 4TE, UNITED KINGDOM.

K Vaší žádosti MUSÍTE připojit:

 • platný cestovní pas České republiky (s platností minimálně dva roky a tři měsíce od doby podání žádosti)
 • řádně vyplněný formulář žádosti o vízum v rámci Programu pracovní dovolené
 • obálku s Vaší zpáteční adresou nebo kurýrní zásilku
 • poplatek 50 liber sterlingů uhrazený bankovním příkazem, poštovní poukázkou nebo kreditní kartou, například Visa, Delta nebo Eurocard/Mastercard.
 • Když žádáte o vízum v rámci pracovní dovolené, nemusíte mít nabídku na práci.
 • Při příjezdu do Nového Zélandu musí úspěšní žadatelé splnit následující požadavky:
 • prokázat, že máte plně zaplacenou zpáteční jízdenku nebo dostatečné finanční prostředky k jejímu zakoupení do země, do které máte právo vstupu - nebo prokázat, že máte dostatečné finanční prostředky k zakoupení takové jízdenky na Novém Zélandu
 • prokázat, že po celou dobu Vašeho pobytu na Novém Zélandu máte platné sdružené pojištění pro případ hospitalizace a zdravotní pojištění
 • a také prokázat, že máte minimálně 4.200 NZ$ nebo stejný obnos v jiné měně k úhradě Vašich životních nákladů. Tyto finanční prostředky mohou být buď ve formě hotovosti nebo cestovních šeků, kreditních karet s akreditivem od Vaší banky nebo potvrzením, že potřebné finance byly poukázány do novozélandské banky. Tyto finanční prostředky nemusíte během svého pobytu na Novém Zélandu utratit, musíte však je mít k dispozici pro případ potřeby.

Může také o pobyt požádat můj partner?
Ano, Váš partner může také předložit žádost. Každý z Vás musí předložit svou vlastní žádost a tato žádost bude posouzena individuálně.

A co když bude má žádost zamítnuta?
V případě, že Vaše žádost dojde po vyčerpání stanoveného počtu míst, bude Vám vrácena a poplatek Vám bude refundován. Můžete nicméně na dobu tří měsíců navštívit Nový Zéland jako turista, avšak nesmíte pracovat.

Vrácení dokumentů
Pokud si přejete, aby Vám byl Váš pas doručen zpět kurýrní poštou, musíte o to požádat buď v doprovodném dopise nebo ve formuláři žádosti. Tuto službu jste povinni uhradit. V ostatních případech budou všechny dokumenty navráceny doporučenou poštovní zásilkou.

Novozélandský přistěhovalecký úřad nebere na sebe zodpovědnost za dokumenty, ztracené poštou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Na území Nového Zélandu musíte vstoupit během 12 měsíců od data vydání víza.
 • V průběhu těchto 12 měsíců můžete volně vstoupit na novozélandské území a volně ho opustit. Nicméně mějte na zřeteli to, že Vaše povolení platí pouze 12 měsíců od data prvního vstupu.
 • Na Novém Zélandu nesmíte přijmout trvalé zaměstnání.
 • Na další pracovní dovolenou na Novém Zélandu v rámci tohoto programu již nebudete mít nárok.
 • MUSÍTE mít zpáteční jízdenku nebo dostatek finančních prostředků k jejímu zakoupení a k pokrytí Vašich cestovních nákladů. NESMÍ Vás sponzorovat novozélandský občan nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu.
 • Rezervaci jízdenek byste měli provést až poté, kdy obdržíte zpět Váš pas.