english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas ČR

Zde naleznete informace k podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR s biometrickými prvky

OBJEDNÁNÍ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O CESTOVNÍ PAS

K podání žádosti se není nutné předem objednávat. 

Žadatelům však doporučujeme kontaktovat Generální konzulát ČR v Sydney se sdělením, kdy se plánují dostavit k podání žádosti o cestovní pas, jakož i svých kontaktních údajů, a to buď prostřednictvím emailové adresy sydney.consulate@mzv.gov.cz nebo na telefonní číslo +61 2 9581 0100.


Informace o cestovních pasech ČR s biometrickými prvky

Upozornění:
Žádosti o cestovní pas nelze v žádném případě nabírat poštou či prostřednictvím honorárních konzulátů ČR v Austrálii a na Novém Zélandu. Žadatel je povinen být osobně přítomen při podání žádosti přímo na Generálním konzulátu ČR v Sydney. V případě žadatelů  do 18 let se musí dostavit také zákonný zástupce dítěte. Dítě musí být rovněž přítomno při podání žádosti.

Zastupování na základě plné moci je vyloučeno.

Zákonná lhůta pro zpracování a vydání nového cestovního pasu je 120 dnů. 

Stávající vydané cestovní pasy ČR zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou. Neplatný pas je třeba vždy odevzdat.

Zákon dále stanoví  jako důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle +61 2 95810111 nebo na e-mailové adrese - sydney.consulate@mzv.gov.cz


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O CESTOVNÍ PAS ČR S BIOMETRICKÝMI PRVKY

Při podání žádosti o nový cestovní pas ČR s biometrickými prvky žadatel vyplní pouze prohlášení.

Postup při zpracování žádosti o cestovní pas České republiky

 1. K podání žádosti o cestovní pas ČR není nutné se předem objednávat. Žadatelům však doporučujeme kontaktovat Generální konzulát ČR v Sydney se sdělením, kdy se plánují dostavit k podání žádosti o cestovní pas, jakož i svých kontaktních údajů, a to buď prostřednictvím emailové adresy sydney.consulate@mzv.gov.cz nebo na telefonní číslo +61 2 9581 0100.
 2. Každý žadatel se musí dostavit osobně za účelem podání žádosti na zastupitelský úřad ČR v Austrálii (Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo Generální konzulát ČR v Sydney)
 3. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Přítomnost žadatele (dítěte) při podání žádosti je nezbytná. Rodič předkládá rodný list dítěte.
 4. !! K žádosti musí žadatel doložit buď platný cestovní doklad, platný občanský průkaz nebo platné osvědčení o státním občanství ČR  (ne starší jednoho roku), případně listinu o udělení občanství (ne starší jednoho roku). V případě, že cestovní doklad žadatele není platný a žadatel nemá platné osvědčení o státním občanství, je nutné o tento doklad nejdříve požádat. Informace k podání žádosti naleznete zde. Žádost o cestovní doklad může být podána až poté, co je doklad o státním občanství  vyřízen.
 5.  Žadatelé, kteří nemají platný  cestovní pas nebo občanský průkaz (zejména děti), předloží rovněž rodný list.
 6. UPOZORNĚNÍ:   Žadatel rovněž předloží jednu fotografii nestandardních  rozměrů 5cm x 7cm (formát jako na kanadský pas), pouze vyhotovenou  v lesklém provedení. Rozměr fotografie pro děti do 1 roku je 10cm x 10cm. Viz přílohy níže.
 7. Při podání žádosti budou žadateli staršímu 12 let odebrány otisky prstů.   

Poplatky za podání žádosti o cestovní doklad jsou hrazeny při podání žádosti platební kartou.

 

Vyzvednutí cestovního dokladu

 1. Pas lze osobně vyzvednout buď na úřadě, kde byla podána žádost (velvyslanectví ČR v Canbeře nebo Generální konzulát ČR v Sydney), na Honorárním konzulátu nebo na úřadě v ČR. Držitel nového cestovního dokladu před převzetím dokladu odevzdá stávající cestovní doklad.

  Upozorňujeme, že pro možnost vyzvednutí pasu na honorárním konzulátu je třeba při podání žádosti předložit předplacenou obálku (Express Post Satchel) nebo v případě Nového Zélandu uhradit poštovné 29,- AUD. Pasy je možné zasílat na honorární konzuláty pouze doporučenou poštou.

  Při vyzvednutí pasu na honorárním konzulátu bude opětovně od žadatele vyžadováno, aby předložil předem zakoupenou předplacenou obálku nebo uhradil poštovné za účelem zaslání podepsaného potvrzení o přijetí nového pasu na Generální konzulát v Sydney.

 Foto dospělý (PDF, 208 KB) Foto dítě do 1 roku (PDF, 998 KB)