english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Kevin Murray
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program práce a dovolené pro mládež - Austrálie/ Česká republika

Australské úřady začaly opětovně vydávat víza pro program práce a dovolené pro mládež v Austrálii (Youth Work and Holiday Programme).  Program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu zůstává na počtu 500 osob z každé země. Program  byl opět prodloužen a nyní platí do 28. února 2026.


Informace k podání žádosti o  vízum v programu Work and Holiday na Generálním konzulátu v Sydney pro australské žadatele najdete ZDE.

Informace  k podání žádosti o vízum v programu Work and Holiday do  Austrálie  pro  žadatele z České republiky  naleznete na webových stránkách australských úřadů (odkazy viz níže).


Program práce a dovolené pro mládež je výjimečný program umožňující mladým lidem poznávat cizí země a odlišné kultury. Obdobný program má Česko uzavřeno například s Novým Zélandem.

Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii (podtřída víz č. 462) lze podávat prostřednictvím webu australského Ministerstva vnitra ZDE

Zájemce z ČR musí splnit následující podmínky:

 (a) jedná se o občana České republiky;

(b) prohlásí, že účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty;

(c) je v době, kdy je žádost podána, ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;

(d) nebude doprovázen závislými dětmi;

(e) je držitelem platného českého pasu;

(f) má zpáteční jízdenku nebo dostatečné prostředky k jejímu zakoupení;

(g) má dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců svého pobytu v Austrálii;

(h) zaplatí stanovený vízový poplatek;

(i) předloží doklad o zdravotním pojištění v rozsahu vyžadovaném právními předpisy Austrálie; toto zdravotní pojištění by mělo pokrývat mimo jiné i hospitalizaci, repatriaci a převoz tělesných pozůstatků do České republiky;

(j) splňuje zdravotní předpoklady a požadavek bezúhonnosti nezbytné podle zákonů Austrálie pro vstup na její území;

(k) dosud se neúčastnil australských programů pracovní dovolené a práce a dovolené;

(l) ovládá angličtinu na funkční úrovni; a

(m) úspěšně dokončil alespoň dva roky terciárního vzdělávání.

 Australské orgány od 1. 3. 2021 již od českých žadatelů nevyžadují předložení tzv.  Letter of government support ani letter of support vydaný vzdělávací institucí (vysokou školou).

Generální konzulát ČR v Sydney případným českým žadatelům před odesláním žádosti o australské vízum pro práci a dovolenou doporučuje ověřit podmínky  na internetových stránkách australských orgánů.

Zároveň doporučujeme sledovat, zda již nedošlo k vyčerpání  roční kvóty.  Kvótu je možné ověřit zde.  

 

Zároveň důrazně doporučujeme sledovat platná cestovní opatření proti pandemii Covid-19 ZDE. Austrálie si vyhrazuje kdykoliv změnit pravidla a cestovní podmínky vpuštění cizinců do země v závislosti na vývoji opatření.


Informujeme rovněž o portálu Harvest Trail Information Service (HTIS), který poskytuje užitečné informace pro zájemce o práci na farmách v Austrálii v rámci programu pracovní dovolené (Work and Holiday). Portál je finančně podporována australskou vládou a neziskovou organizací MADEC Australia a poskytuje užitečné informace ohledně zajištění práce na farmách mj. o tom, kde práci hledat, na co si dávat pozor, jakož i o právech pracujících v daném odvětví. 

Podrobnější informace naleznete zde. Lze přihlásit se k odběru informačního e-bulletinu HTIS.

Informace o právech pracujících v zemědělství naleznete, zde:

Tipy a rady pro zájemce o práci na farmách v Austrálii naleznete na stránkách Fairwork Australia:
https://horticulture.fairwork.gov.au/working-the-harvest-trail#finding-work
https://horticulture.fairwork.gov.au/deductions-for-accommodation-transport-job-finding