česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Stockholm
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro zájemce o stáž na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu vyhlašuje výběrové řízení na stáž v období srpen 2024 až leden 2025 pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol. Stáž je vhodná pro studenty oborů mezinárodních vztahů, politologie, ekonomie, evropských studií, skandinávských studií a komunikace, ale není na tyto obory limitována.

ZÚ Stockholm nabízí stáže v odvětvích komunikace a PR, politické analýzy zejména se zaměřením na bezpečnost a ekonomické diplomacie. Stážisté se mohou zaměřit na jedno i více odvětví.

Pracovní náplní stážisty je zejména podpora při realizaci projektů, spolupráce při zpracování analytických zpráv a průzkumu, účast na některých jednáních, briefinzích a konferencích, příprava příspěvků a správa sociálních médií a administrativní podpora ZÚ. Finální pracovní náplň je uzpůsobena zájmům a schopnostem stážisty.

Minimální doba pobytu je 3 měsíce, preferovaná doba pobytu je 5měsíců. Stáž je možno absolvovat v rámci programu Erasmus+.

Předpoklady úspěšného žadatele
- státní občanství ČR
- trestní bezúhonnost
- výborná znalost českého a anglického jazyka, znalost švédštiny je výhodou
- výborná znalost práce ne PC
- zájemce je studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu

nebo

-  absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení.

V případě zájmu o stáž zašlete na emailovou adresu stockholm@mzv.gov.cz
- strukturovaný životopis
- motivační dopis obsahující: upřesnění specializace, okruhu zájmu, preferovaný termín
- potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia
- formulář „Žádost o uskutečnění stáže“ – v příloze
- formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ – v příloze
- formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti“ – v příloze
- kopii občanského průkazu se souhlasem k pořízení kopie
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Výběrové řízení

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje Velvyslanectví ČR ve Stockholmu a poté Ministerstvo zahraničních věcí ČR v Praze), který trvá 1-2 měsíce.
Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče, odborný zájem, jazyková vybavenost.

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího uchazeče/-ky. Po posouzení vhodnosti a přínosu stáže podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže Ministerstvu zahraničních věcí.

Vybraní uchazeči předloží fotokopie dokladů totožnosti + kopii zdravotního a úrazového pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže platném ve Švédsku a to nejpozději v den uzavření dohody o stáži.

Podmínky

Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže je stážista po této stránce plně zabezpečen vysílající organizací, z jiných zdrojů nebo si hradí náklady spojené se stáží ze svých prostředků. Cestovní náklady a náklady na ubytování jdou k tíži organizace vysílající stážistu, popř. samotného stážisty.

Délka stáže: min. 3 měsíců s možností prodloužení – v druhé pol. 2024

Přihlášky posílejte do 30. května 2024.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

 

přílohy

Žádost o studijní stáž 92 KB DOC (Word dokument) 2.5.2024

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 28 KB DOC (Word dokument) 2.5.2024

Prohlášení o souhlasu k zařazení do evidence kontaktů a... 40 KB DOC (Word dokument) 2.5.2024

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 28 KB DOC (Word dokument) 2.5.2024