česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální dohody

Bilaterální dohody mezi Českou republikou a Švédskem

Smlouva o obchodu a plavbě mezi Republikou československou a Švédskem a Závěrečný protokol (Stockholm, 18. dubna 1925, č. 119/1925 Sb.)

Smírčí a rozhodčí smlouva mezi Republikou československou a Švédskem a Závěrečný protokol
(Praha, 2. ledna 1926, č. 176/1926 Sb.)

Dohoda mezi Československem a Švédskem o leteckých službách ve znění Závěrečného protokolu podepsaného v Praze dne 25. ledna 1957 (Stockholm, 15. října 1947)

Dohoda mezi Československou republikou a Švédským královstvím o vypořádání některých nároků a pohledávek a Dodatkový protokol (Stockholm, 22. prosince 1956)

Závěrečný protokol k Dohodě mezi Československem a Švédskem o leteckých službách ze dne 15. října 1947 (25. ledna 1957)

Výměna nót týkající se Dohody o leteckých službách (28. února 1957)

Výměna nót týkající se dodatku k Dohodě o leteckých službách (18. prosince 1958/ 20. února 1959)

Agreed Minutes týkající se dodatku k Dohodě o leteckých službách (14. července 1965)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě (Stockholm, 27. června 1969, č. 161/1970 Sb.)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci (Stockholm, 13. října 1971, č. 32/1973 Sb.)

Smlouva mezi Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 16. února 1979, č. 9/1981 Sb.)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví (Praha, 5. července 1984, č.342/1990 Sb.)

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Švédska o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót (Praha, 13. listopadu 1990, č. 342/1990, č. 342/1990 Sb.)

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švédským Královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol (Praha, 13. listopadu 1990, č. 479/1991 Sb.)

Ujednání o zemědělských výrobcích mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským Královstvím sjednané výměnou dopisů (Stockholm, 9. června 1992)

Dohoda mezi vládou České Republiky a vládou Švédského Království o vzájemné spolupráci v celních otázkách (Stockholm, 24. března 1995 - vstoupila v platnost dne 10.září 1996)

Plán spolupráce na léta 1995 - 1997 mezi Ministerstvem zdravotnictví České Republiky a Ministerstvem zdravotnictví Švédského království (Praha, 6. června 1995)

Letecká dohoda (4. června 1998)