македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Македонски / Shqip

Македонски / Shqip

Ве известуваме дека комуникацијата по имејл и телефон се одвива на чешки или англиски јазик. Комуникацијата на некој од овие јазици ќе има предност во одговорите. 

Ju informojmë se komunikimi me email dhe telefon është në gjuhën çeke ose angleze. Komunikimi në një nga këto 2 gjuhë do të ketë përparësi të përgjigjeve.

 

За македонски стиснете тукаЗа повеќе информации следете ја верзијата на англиски јазик, верзијата на македонски јазик се обработува.

 

Për shqip shtypni këtu