한국어  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Mapa oborových příležitostí

Korea je 12. největší ekonomikou světa a 4. největší v Asii. Export v roce 2021 dosáhl 644,5 mld. USD, nárůst 25,8 % proti r. 2020. Dovoz dosáhl 615,1 mld. USD, což znamenalo 31,5% nárůst. Korea, jakožto čistý vývozce s obchodním přebytkem ve výši 29,5 mld.  USD, se řadí mezi 8 nejlepších obchodních zemí světa. Klíčová exportní odvětví budou většinou růst i v roce 2022, ale pomaleji než v r. 2021. Ekonomická nejistota trvá díky pandemii a zpomalení ekonomického růstu Číny. Strategická odvětví - polovodiče a baterie - čelí narušení kontinuity činnosti globálních dodavatelských řetězců, pokud jsou suroviny používané k výrobě “rukojmími” ve sporu Spojených států a Číny. Z ekologického hlediska jsou v zemi příležitosti pro bateriový, automobilový a loďařský průmysl, a to díky nárůstu poptávky po el. vozidlech a lodích poháněných LNG a LPG. V důsledku rostoucích trendů práce na dálku a orientaci na digitální technologie, budou komunikační zařízení patřit i nadále mezi odvětví, která nebudou narušena globálními výzvami. To platí i pro farmaceutický/zdravotnický průmysl. V sektoru služeb bude růst v odvětví cestovního ruchu, letecké dopravy, volného času a stravování záviset na zvládnutí pandemie. Pokud jde o cíle snížení emisí CO2, očekává se, že výrobci baterií budou těžit z rychlého prodeje elektromobilů poháněných Li-ion bateriemi.
 

Dopravní průmysl a infrastruktůra

Korejská vládní strategie New Deal vyzdvihuje projekty, které by měly sloužit jako stavební kameny chystaných změn. Tyto změny a průmyslové postupy se neobejdou bez procesů pokročilé automatizace a digitalizace (Smart and Green Industrial Complexes s náklady 27,5 mld. CZK do 2022; Smart Grid Smart – 18,93 mld. CZK do 2022; Cities – 27,5 mld CZK do 2022, Digital Twin – 8,6 mld. CZK do 2022, apod). Nabízí se spolupráce s českými firmami v implementaci aplikací pro autonomní systémy ve všech výše uvedených oblastech. V automobilovém průmyslu se pak pro české dodavatele otevírají příležitosti v segmentu komponent a řešení pro  elektromobilitu.

Energetický průmysl

Korea, kde 40 % státní energie pochází z uhelných elektráren čelí velké výzvě při přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Díky svému závazku ke snížení CO2 na nulu do r. 2050 začíná Korea budovat elektrárny s H2 palivovými články. Potenciál spolupráce s českými firmami je v H2 pohonu a uchovávání energie. Dále pak v implementaci malých modulárních reaktorů typu SMART do energetických sítí a vědecko-výzkumná spolupráce v oblastech „fundamental research, applied research relating to nuclear and new sources of energy“.

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Jedním ze stěžejních pilířů strategie Korean New Deal jsou zelené technologie, která zvyšuje poptávku po inovativních řešeních v ekologické udržitelnosti. Restrikce a omezení provázející pandemii COVID-19 způsobují nárůst objemu odpadu souvisejícího s „social distancing“. Pro české firmy se naskytují příležitosti v oblasti utilizace odpadu (např. plastových přepážek, obličejových masek, obalového materiálu pro přepravu jídla). V roce 2021 připadlo na Green New Deal v oblasti investic do výzkumu a vývoje 13,39 mld. CZK. Pro rok 2022 jsou pak stanoveny výdaje ve výši až 241,45 mld. CZK.

Zábava a volný čas

Digitální, především pak herní průmysl, je ekonomicky i společensky významný sektor v Koreji. Je to průmysl spojující technologické inovace nejen v AI, virtuální a rozšířené realitě, metaverse, strojového učení (ML), 5G, streamingu a datových přenosech, ale i v průmyslovém designu, vizualizaci a v architektuře. Boom je hlavně v oblasti mobilních her (celosvětově čtvrtý největší trh v tomto subsektoru), kde má Česká republika velmi silnou pozici a úspěšné vývojáře schopné proniknout na korejský trh. Pro srovnání zisky z herního průmyslu 2020/2021 dosáhly v Koreji cca 356 mld. CZK (16,6 mld. USD), kdežto v ČR s 5x menší populací jen 5,3 mld. CZK.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V Koreji je současně více než 20% populace starší 65 let, a problematika lékařské péče a také péče o vzhled také v souvislosti s pandemií COVID-19 rychle získávají na váze. Lékařská diagnóza zažívá rychlý růst díky technologiím AI, strojovému učení či vývoji specializovaných diagnostických zařízení. Pro české firmy se tak nabízí příležitost v dovozu jak lékařských přístrojů, tak i nástrojů pro rehabilitaci a estetickou medicínu. Možná spolupráce při vývoji a testování vakcín a využití nanomateriálů v lékařství.

ICT

Korea má snahu stát se nejvýznamnějším světovým hráčem „čtvrté průmyslové revoluce“ (Průmysl 4.0), která propojí ICT s korejským průmyslem, zabezpečí ekonomický kyberprostor, rozvine finančních technologie, blockchain a IoT. Korejský ICT sektor je exportně orientovaný, nicméně korejské firmy projevují zájem též o dovoz. České firmy by se mohly prosadit např. v oblasti spolupráce při vývoji / exportu bezpečnostních řešení, inovativních počítačových programů, inteligentních sítí (Smart Grid), moderních aplikací. Na inovační strategii "DNA" (Data, Network, AI)  –  je v Korean New Deal počítáno s výdaji 662,9 mld. CZK do roku 2025, včetně vygenerování více jak 567 000 pracovních míst.

Civilní a letecký průmysl

Letectví přestavuje pro české podniky příležitosti spojené s drony a jejich různorodým využitím. Start první korejské nosné rakety je milníkem v korejském úsilí vyvinout vlastní vesmírnou technologii. Tím se nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy v oblasti vývoje technologických softwarových aplikací, analýz satelitních dat či ve vývoji přístrojů a technologií pro materiálový výzkum v mikrogravitaci a v kosmu.